McDonald’s współpracuje z 50 tys. krajowych rolnikówhorecatrends.pl - 12 września 2019 10:31


McDonald’s Polska w swoich lokalach i łańcuchu dostaw w 2017 r. wygenerował w Polsce ponad 4 mld złotych sprzedaży – aż 1,5 mld w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym. Marka współpracuje z 50 tysiącami krajowych rolników.


 „McDonald’s to marka globalna, ale nasza działalność opiera się na lokalności. Priorytetem jest dla nas jakość, szacunek do polskiej żywności, zaufanie do rolnika oraz promocja krajowych produktów na rynkach zagranicznych” – przekonywał podczas Forum w Krynicy Adam Pieńkowski, dyrektor generalny McDonald’s Polska.

Dzięki współpracy z siecią firmy takie jak Green Factory (dostawca warzyw) czy Farm Frites (dostawca frytek) obecne są nie tylko na krajowym, ale także na zagranicznych rynkach, w tym w europejskich restauracjach sieci w Czechach, na Słowacji czy w Skandynawii.

 McDonald’s jest odbiorcą ponad 12 tysięcy ton polskiej wołowiny rocznie. Co warto podkreślić - co 10 kg tego mięsa sprzedawany w kraju to wołowina w sieci restauracji. Jako ważny podmiot na rynku, firma dąży do wprowadzenia certyfikacji i zasad zrównoważonej produkcji wołowiny, która będzie charakteryzowała się wysoką, powtarzalną jakością i ograniczonym wpływem na środowisko naturalne.

W tym celu McDonald’s współpracuje z sektorem mięsnym w celu wypracowania wspólnych standardów. Pod koniec 2018 roku z inicjatywy Rady Sektora Wołowiny powołano zespół roboczy spełniający rolę krajowej platformy ds. zrównoważonej produkcji wołowiny. Jego celem jest wdrożenie jednolitego standardu obejmującego ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, dobrostan zwierząt czy zmniejszenie stosowania antybiotyków. Pracami zespołu kieruje prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.