AmRest: 119,1 mln euro straty netto w II kwartalePAP Biznes - 25 września 2020 08:22


Grupa AmRest miała w II kwartale 2020 roku 119,1 mln euro straty netto j.d. wobec 6,7 mln euro zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym.

W I połowie 2020 roku strata netto AmRestu wyniosła 160,7 mln euro.
 
EBITDA AmRestu w II kwartale wyniosła 22 mln euro wobec 89 mln euro rok wcześniej. Po półroczu EBITDA jest na poziomie 64,6 mln euro.
 
Wynik EBITDA grupy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej spadł w drugim kwartale do 24,2 mln euro z 45,7 mln euro rok wcześniej.
 
W Europie Zachodniej AmRest miał ujemną EBITDA na poziomie 5 mln euro podczas gdy rok wcześniej była dodatnia i wyniosła 30,6 mln euro.
 
W Rosji EBITDA grupy sięgnęła 2,1 mln euro, a rok wcześniej była na poziomie 11,3 mln euro. W Chinach wynik EBITDA wyniósł 5,7 mln euro.
 
Marża EBITDA AmRestu spadła w II kwartale do 8,1 proc. z 18,4 proc. rok wcześniej.
 
Marża EBITDA w regionie CEE spadła do 18,1 proc. z 22,5 proc., a w Rosji spadła do 9,5 proc. z 21,7 proc. Marża EBITDA w Europie Zachodniej wyniosła minus 5,4 proc. wobec 15,6 proc. rok wcześniej.
 
W Chinach marża EBITDA wyniosła 30 proc., podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 30,9 proc.
 
Dług netto wyniósł na koniec czerwca 611,6 mln euro, co dało wskaźnik zadłużenia na poziomie 5,4. Spółka podała, że pod koniec czerwca złamała jeden z bankowych kowenantów, ale 1 września otrzymała od banku tzw. waiver.
 
Przychody spółki w II kwartale wyniosły 272,1 mln euro, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 482,8 mln euro. Przychody AmRestu okazały się zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.
 
Po I połowie 2020 roku przychody wynoszą 684 mln euro, co oznacza spadek 26,3 proc. rdr.