Charlie Food & Friends: Jak wygląda i ile trwa proces rekrutacji managerów?horecatrends.pl - 10 grudnia 2019 12:50


– Naszą preferowaną formą pozyskania nowych pracowników jest polecenie przez obecnych członków zespołu. W ten sposób pozyskaliśmy wielu świetnych managerów oraz kucharzy. W procesie wspierają nas agencje rekrutacyjne (wykorzystujące wszystkie dostępne narzędzia, np. bazy własne, portale społecznościowe, portale pracy). W różnych kanałach umieszczamy ogłoszenia własne. Zdarza się też nadal, że kandydaci zgłaszają się bezpośrednio w lokalu – mówi Marek Rogala, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Charlie Food & Friends.

Odpowiednio dobrany manager przekłada się na skuteczną rekrutację pozostałych pracowników restauracji.

Jak wymienia Marek Rogala, pierwszy krok procesu rekrutacji managerów to należyty “brief”, czyli zapotrzebowanie przekazane agencji oraz przełożone na treść ogłoszeń. Dobrze przygotowane ogłoszenie poprawia adekwatność zgłaszających się kandydatów. 

Kolejny krok to selekcja kandydatów do pogłębionych wywiadów telefonicznych (ok. 1h).

– Już na tym etapie wstępnie weryfikujemy kandydata pod kątem edukacji, doświadczenia, kompetencji oraz pożądanych przez nas cech w dziewiętnastu kluczowych obszarach, m.in. wizja i plany na przyszłość, bycie liderem, kompetencje intelektualne, myślenie strategiczne, kreatywność, podejście do ryzyka i in. Jest to znacząca inwestycja czasu, ale pozwala wybrać faktycznie tylko najlepiej dopasowanych do stanowiska kandydatów. Tych zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane wg specyficznej formuły; uczestniczą w nich przynajmniej 2 osoby z firmy, trwają długo (ponad 2 godziny). Celem wywiadu jest uszczegółowienie najistotniejszych kwestii poruszanych podczas rozmów telefonicznych, a także uzyskanie możliwie pełnego obrazu kandydata – tłumaczy.

Jak wygląda w liczbach typowy proces rekrutacji?

– Uznajemy, że sukcesem jest uzyskanie 7 wysokiej jakości zgłoszeń na etapie wywiadów telefonicznych, spośród których zapraszamy 3-4 osoby na rozmowy. Cały proces trwa około 6 tygodni od momentu uruchomienia – wymienia Marek Rogala.

– Policzyliśmy historycznie, że szacunkowy koszt niewłaściwego wyboru to nawet ok. 10% przychodu lokalu w danym okresie. Jeszcze większym problemem jest ewentualny spadek jakości i powtarzalności, którego skutki pojawią się później i są trudniejsze do zdiagnozowania; ponadto trzeba wówczas powtórzyć cały proces od początku – dodaje współzałożyciel i dyrektor zarządzający Charlie Food & Friends.

Oprócz rekrutacji równie istotnym procesem jest onboarding, czyli wprowadzenie pracownika do zespołu. Trwa kilka tygodni i obejmuje przeszkolenie techniczne i narzędziowe, wprowadzenie do kultury organizacji, wizyty w innych lokalach sieci, pakiet szkoleń.