Gliwice ograniczają ruch w centrum, by powstały tam ogródki gastronomicznePAP - 10 lipca 2020 11:11


Władze Gliwic do połowy lipca ograniczą ruchu samochodów w ścisłym, historycznym centrum miasta, aby mogły tam powstać ogródki gastronomiczne miejscowych restauracji. Ma to wesprzeć lokalnych przedsiębiorców dotkniętych stratami związanymi z epidemią. Dotąd wydano zgody dla 23 ogródków.

O zmianach poinformował w swoim czwartkowym biuletynie gliwicki magistrat. Jak przypomniano, temat ograniczenia ruchu na gliwickiej starówce pojawił się już wcześniej, w programie wyborczym nowego prezydenta Gliwic Adama Neumanna. Propozycja miała być jednak wdrażana stopniowo, wraz z zapewnieniem nowych miejsc parkingowych. Epidemia przyspieszyła bieg wydarzeń

"Lokale, które do tej pory nie miały możliwości zaaranżowania ogródków ze względu na zajęty pas drogowy, dzięki ograniczeniu ruchu na starówce teraz taką możliwość zyskają. Opłata za ich wystawienie została zmniejszona przez miasto o 70 proc. W ten sposób Gliwice wspierają kawiarnie, bary i restauracje, które w związku z epidemią koronawirusa przez kilka tygodni były zamknięte" - napisano.

W ramach wsparcia dla właścicieli lokali gliwicki Zarząd Dróg Miejskich zajął się formalnościami związanymi ze zmianą organizacji ruchu (zwyczajowo za przygotowanie dokumentacji odpowiedzialny jest podmiot składający wniosek o zajęcie pasa drogowego). Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał do tej pory pozwolenia dla 23 nowych kawiarenek (do początku czerwca były 32 wnioski); umożliwi to ZDM-owi przekazanie przedsiębiorcom zgód.

"Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym z przedsiębiorcami" - zadeklarowała cytowana dyrektor ZDM Anna Gilner. "W przyszłym tygodniu zaczniemy wydawać im decyzje - w pierwszej kolejności tym podmiotom, w przypadku których nie trzeba zmieniać organizacji ruchu i sytuacja jest prosta. Równolegle tam, gdzie jest to niezbędne, będziemy wprowadzać zmiany, aby starówka była przestrzenią bezpieczną dla mieszkańców, służb i dostawców" - dodała Gilner.

Spośród zapowiedzianych już zmian: ul. Plebańska zostanie wyłączona z ruchu samochodowego na odcinku od ul. Średniej do pl. Wszystkich Świętych, ciąg ulic Raciborskiej i Krupniczej zostanie wyłączony z ruchu od przecięcia Raciborskiej ze Średnią do przecięcia Krupniczej z Kaczyniec, a ul. Średnia zamieni się w drogę jednokierunkową - ruch będzie się odbywał od ul. Grodowej do pl. Inwalidów Wojennych.

Możliwy tam będzie tylko konieczny dowóz towarów w wyznaczonym czasie (postój do 15 minut) i - w razie konieczności - zatrzymywanie się pojazdów uprzywilejowanych. Także mieszkańcy będą mieli zapewniony dojazd do swoich posesji. Kawiarenki mają powstać także na ul. Zwycięstwa, Bankowej i Bednarskiej. Tam, gdzie to będzie konieczne, ogródki staną w miejscach obecnego postoju samochodów.

W zamian będzie możliwość korzystania z wielopoziomowych parkingów przy ul. Jana Pawła II i Dunikowskiego. Miasto deklaruje też już prowadzenie rozmów z radą dzielnicy Śródmieście oraz Instytutem Onkologii i Politechniką Śląską ws. zmiany systemu parkingów oraz stworzenia nowych wielopoziomowych miejsc do parkowania.