Grupa Mex Polska dostała ponad 2 mln zł z Tarczy PFRwww.portalspozywczy.pl - 06 marca 2021 14:24


Zarząd Mex Polska poinformował, że do 5 marca 2021 osiemnaście jej spółek zależnych otrzymało z Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach programu Tarcza Finansowa 2.0 subwencje finansowe, których łączna wartość wyniosła 2,7 mln zł.

Spółki pozyskały Subwencję ze środków publicznych, które zostały przeznaczone na realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Spółka poinformowała, że ta kwota może ulec zwiększeniu z uwagi na to , że złożone wnioski dwóch spółek zależnych są w trakcie procedury odwoławczej i wyjaśniającej.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Zgodnie z dokumentami programowymi oraz umową otrzymania Subwencji, Subwencja może podlegać całkowitemu umorzeniu jeżeli zostaną spełnione warunki określone w regulaminie Programu Polskiego Funduszu Rozwoju. Z uwagi na konieczność wskazania we wniosku o przyznanie Subwencji danych finansowych opartych częściowo na prognozach, na podstawie których wyliczana była wysokość Subwencji, ostateczne rozliczenie kwoty udzielonej Subwencji nastąpi w terminie po 31 października 2021, jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022. Umorzeniu będzie podlegać część Subwencji niepodlegająca zwrotowi - podał zarząd Mex Polska.