Koszalin obniża opłaty za ogródki gastronomiczne i koncesję na alkoholPAP - 25 lutego 2021 12:31


Rada Miejska w Koszalinie w czwartek zgodziła się obniżyć o 90 proc. opłatę za zajęcie pasa drogowego na ogródki gastronomiczne oraz zwolnić przedsiębiorców oferujących alkohol w miejscu spożycia z tzw. kapslowego. Celem wprowadzanych ulg jest wsparcie branży gastronomicznej w czasie pandemii.

Koszalińscy radni przyjęli w czwartek dwie uchwały, których celem jest wsparcie branży gastronomicznej w czasie pandemii.

Pierwsza to uchwała zmieniająca tę z marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na tzw. ogródki gastronomiczne. Dokument zakłada obniżenie dziennej stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wszystkich kategorii pod ogródki gastronomiczne o 90 proc. W okresie od 15 marca do 30 września 2021 r. wyniesie ona zatem nie 50 groszy, a 5 groszy za metr kwadratowy.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak podano w uzasadnieniu uchwały, preferencyjne obniżenie stawki będzie wymagało uzyskania w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie drogi publicznej na ogródek gastronomiczny. Zaznaczono, że zezwolenie nie będzie wydawane w sposób automatyczny każdemu ubiegającemu się o nie. Umieszczenie ogródka gastronomicznego nie będzie mogło mieć negatywnego wpływu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Uchwała zacznie obowiązywać od 15 marca. Za jej przyjęciem głosowało 22 radnych. Dwie osoby nie wzięły udziału w głosowaniu, jedna była nieobecna.

Preferencyjna dzienna stawka 5 groszy za metr kwadratowy obowiązywała już w Koszalinie po pierwszym lockdownie spowodowanym epidemią od 1 czerwca do 30 września ub.r. Wówczas ulgą było objętych 14 ogródków gastronomicznych.

Druga uchwała, której celem jest pomoc branży gastronomicznej, dotyczy zwolnienia z należnej w 2021 r. opłaty i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Zgodnie z zapisami uchwały, zwolnienie z opłaty dotyczy przedsiębiorców oferujących napoje alkoholowe z przeznaczeniem ich spożycia w miejscu sprzedaży. Tym, którzy jednorazowo wnieśli opłatę za 2021 r. do 31 stycznia, przyznaje się zwrot pobranej kwoty.

Jak podał sekretarz koszalińskiego magistratu Tomasz Czuczak, z przyjętej ulgi może skorzystać ok. 100 przedsiębiorców. Miasto szacuje, że dochody budżetu z wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zmniejszą się o ok. 250-300 tys. zł.

Podjęta uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, wszyscy uczestniczący w zdalnych obradach. Jeden był nieobecny.

Obie przyjęte przez radnych uchwały zostały wprowadzone do porządku obrad z inicjatywy prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego.

To ustawa obowiązująca od 26 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dała samorządom możliwość zastosowania wobec właścicieli lokali gastronomicznych zwolnień z opłaty za koncesję na alkohol.