MKiDN: restauracje zwolnione z odprowadzania tantiem organizacjom zbiorowego zarządzaniaPAP - 02 kwietnia 2020 13:11


Zwolnienie z tantiem odprowadzanych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania dotyczy przedsiębiorców, którzy świadczą usługi w bezpośrednim kontakcie z klientem jak np. restauracje. Zwolnienie z opłaty tej nie dotyczy nadawców radiowych, telewizyjnych i VoD - poinformowało we wtorek MKiDN.

Ministerstwo Kultury w przesłanym PAP komunikacie poinformowało, że "wstrzymanie poboru wynagrodzeń na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania dotyczy tych przedsiębiorców, którzy świadczyli usługi w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez ich klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych". Jak wyjaśniono "oznacza to, że zwolnieni z opłat będą przedsiębiorcy dokonujący publicznego odtwarzania, (restauracje, sklepy, bary, salony fryzjerskie, kluby fitness itd.) oraz wyświetlania (kina), świadczący usługi w bezpośrednim kontakcie z klientem".

Resort poinformował, że zwolnienie z tantiem nie będzie dotyczyło nadawców radiowych, telewizyjnych czy VoD, ponieważ świadczą oni usługi "na odległość", tzn. w miejscu innym niż znajdują się ich klienci, czyli widzowie i słuchacze.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak podano, zwolnienie z odprowadzania tantiem na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania przewidziane jest w projekcie ustawy z dnia z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nie dotyczy nadawców radiowych, telewizyjnych czy VoD.

Rozwiązanie zaproponowane w ustawie ma na celu odciążenie przedsiębiorców, którzy w tej chwili mają zmniejszone dochody z uwagi na ograniczenie działalności przy zachowaniu możliwości wsparcia twórców i artystów poprzez zwiększenie reprezentacji polskich utworów na antenach radiowych i telewizyjnych. "Naszym priorytetem jest ograniczenie skutków oddziaływania pandemii przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia dla szczególnie dotkniętych skutkami obecnych rygorów grup społecznych - i przedsiębiorców, i twórców" - napisano w komunikacie.