Mr Hamburger rozmawia o połączeniuwww.horecatrends.pl - 08 listopada 2019 15:04


Zarząd Mr Hamburger poinformował w komunikacie, że 08.11.2019 r. przystąpił do rozmów z podmiotem działającym w branży gastronomicznej na obszarze Polski w obszarze fast food, których celem jest analiza możliwości połączenia spółki.

Zarząd wskazał, że ewentualne połączenie z podmiotem trzecim, który posiada znacznie więcej lokali gastronomicznych od spółki, a także generuje lepsze wyniki finansowe, będzie miało pozytywny wpływ na sytuację finansową, majątkową i organizacyjną spółki, a także możliwości jej dalszego rozwoju.