Ostatni dzwonek na Tarczę 2.0. PFR wyjaśnia wątpliwościWNP.pl - 26 lutego 2021 16:14


Ile razy można składać pismo wyjaśniające w postępowaniu o subwencję z Tarczy PFR 2.0? Ile jest czasu na wydatkowanie środków z tarczy 2.0? Czy subwencja zostanie umorzona automatycznie czy trzeba przesłać dodatkowe informacje? Przedsiębiorców wciąż nurtuje wiele pytań, dotyczących Tarczy 2.0, a czasu coraz mniej, bo wnioski składać można do 28 lutego. Na niektóre z nich na łamach WNP.PL odpowiadają eksperci PFR.

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju ma pomóc firmom najbardziej poturbowanym przez drugą falę pandemii. Wnioski o subwencje można składać do 28 lutego, czyli praktycznie zostały ostatnie godziny na działanie.

Wciąż jednak wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak skorzystać z tej pomocy. Innych nurtują kwestie warunków rozliczania i umarzania subwencji.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Redakcja WNP.PL w ostatnich dniach zbierała pytania od przedsiębiorców, starających się o pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Trafiali do nas zarówno ci, którzy są na etapie wnioskowania, jak i ci, których wnioski zostały odrzucone.

Sporo wątpliwości mają także przedsiębiorcy, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji i otrzymali pomoc. Przed nimi teraz kwestie rozliczania i umarzania pomocy z Tarczy.

Zebraliśmy wszystkie pytania i prośby o pomoc w interpretacji przepisów i poprosiliśmy ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju o rozwianie wszelkich wątpliwości.

Wśród nadsyłanych do redakcji próśb o wyjaśnienie pojawiały się m.in. pytania o to, czy można poprawić wniosek o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 lub go cofnąć i złożyć nowy? Czy konieczne będzie raportowanie wydatków z otrzymanych subwencji? Czy nawet pojedyncze, drobne naruszenie będzie wystarczającym powodem dla rozwiązania umowy subwencji?

Odpowiedzi na te i inne pytania zamieściliśmy tutaj: 15 odpowiedzi na 15 pytań o tarczę 2.0 PFR

Jednak próśb o pomoc w interperatcji przepisów, czy wyjaśnienie odmowy przyznania subwencji było o wiele więcej. Dlatego w ramach naszej akcji do ekspertów trafiły kolejne pytania, na które odpowiedzi publikujemy poniżej.

Czytelnik prowadzi z żoną bistro, działalność uruchomili 30 listopada 2019 r. i obecnie zatrudniają jednego pracownika: od września na umowie zleceniu a od stycznia na umowie o pracę. Przedsiębiorca notuje spadek obrotów ok 70-80 proc. i pyta, czy może wnosić o jakąkolwiek pomoc z tarczy?

- Koniecznym warunkiem otrzymania subwencji przez mikrofirmę w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest m.in. zatrudnianie na 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę - na 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika na umowę o pracę, choć na część etatu.

Czytelnik otrzymał w maju 2020 roku subwencję w ramach Tarczy 1.0 oraz w lutym w ramach Tarczy 2.0. Wiodący kod jego działalności to PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). W związku z otrzymaną pomocą w ramach obu tarcz przedsiębiorca pyta, czy i kiedy może starać się o umorzenie tarczy 1.0?

- Zmiana regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 w kwestii umorzeń zostanie opublikowana na stronie internetowej PFR nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. Jednocześnie PFR przypomina, że pierwsze umorzenia subwencji finansowych rozpoczną się po 29 kwietnia 2021 r.

Przedsiębiorca pyta, czy Tarcza 2.0 zostanie umorzona automatycznie czy trzeba przesłać dodatkowe informacje?

- Weryfikacja spełnienia warunku umorzenia subwencji finansowej zostanie dokonana przez PFR w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 kwietnia 2022 r. Weryfikacja ta zostanie dokonana w oparciu o informacje przekazane do PFR przez organy publiczne, w tym ZUS (nie wymaga to złożenia oświadczenia przez mikrofirmę).

Czytelnik pyta o przeznaczenie subwencji. Czy można wydać pieniądze z Tarczy 2.0 na zapłacenie opłaty wstępnej - uruchomienie leasingu pojazdu dostawczego na użytek firmowy?

- Istnieje możliwość wykorzystania subwencji finansowej na sfinansowanie wkładu własnego do leasingu operacyjnego i bieżącą obsługę rat.

Przedsiębiorca dopytuje, ile jest czasu na wydatkowanie środków z tarczy 2.0?

- Nie został określony żaden maksymalny okres wykorzystania subwencji finansowej.

Czy zakup środków trwałych jest możliwy z tarczy PFR 2.0?

- Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone przez beneficjenta na pokrycie kosztów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym:
a) kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez beneficjenta;
b) kosztów zakupu towarów i materiałów;
c) kosztów usług obcych;
d) bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
e) kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
f) kosztów wszelkich zobowiązań publicznoprawnych oraz
g) amortyzacji sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy ze środków z tarczy PFR można zapłacić opłatę inicjacyjną leasingu za panele fotowoltaiczne, które będą montowane w mojej firmie?

- Istnieje możliwość wykorzystania subwencji finansowej na sfinansowanie wkładu własnego do leasingu operacyjnego i bieżącą obsługę rat.

Czytelnik nie złożył jeszcze deklaracji VAT-7 za styczeń i pyta, czy może składać wniosek o subwencję już teraz, czy dopiero po złożeniu za styczeń? Dodatkowo przedsiębiorca pyta, ile mam podać etatów, gdy na deklaracji ZUS P DRA z 01.10.2020 wykazano ubezpieczonych 51 pracowników, ale 8 osób było na 1/2 etatu.

- Tutaj znajdują się informacje i wytyczne ZUS, dotyczące informacji przekazywanych w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wspolpraca-zus-z-pfr/3813313
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zlozyles-wniosek-o-udzielenie-subwencji-finansowej-w-ramach-projektu-tarcza-finansowa-2_0_-polskiego-funduszu-rozwoju-s_a_-pfr-dowiedz-sie-jakie-dane-przekazalismy-do-pfr-w-celu-weryfikacji-twojego-wniosku/2736972

Rzeczywista rejestracja przedsiębiorstwa w KRS nastąpiła w 2018 roku, jednakże spółka uległa przekształceniu z formy spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Została zachowana ciągłość działania przedsiębiorstwa od daty jego założenia, opłacania podatków, należności ZUS etc. Zmieniła się jedynie forma jej prowadzenia, pozostał ten sam numer REGON i NIP. Mimo to wniosek o subwencję 2.0 został odrzucony. Przedsiębiorca zapewnia, że spełnia wszystkie niezbędne warunki do otrzymania subwencji jako mikrofirma. Oprócz tego nadmienia, że otrzymał już pomoc z tego samego programu podczas pierwszej fali pandemii COVID-19, korzystając z tarczy PFR 1.0 i w tamtym czasie przedsiębiorstwo było już także po przekształceniu i sytuacja w firmie od tamtego czasu się nie zmieniła.

- Jeśli wniosek o subwencję został odrzucony, a powodem tego było przekształcenia przedsiębiorcy przeprowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w takim przypadku należy złożyć zgłoszenie za pośrednictwem banku w postępowaniu wyjaśniającym opisanym w § 17 Regulaminu Programu. W zgłoszeniu należy wskazać dane wszystkich podmiotów uczestniczących w przekształceniu wraz z ich NIP. PFR zastrzega również, że sytuacje, w którym przedsiębiorstwo zostało przekazane darowizną lub wniesione aportem nie uznaje się za kontynuację działalności.

Czytelnik pyta, czy jest dostępna w ramach Tarczy Finansowej 2.0 pomoc dla firm-restauracji, które rozpoczęły działalność we wrześniu 2020.

- O subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 może ubiegać się przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz prowadzi ją w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej.

Czy ze środków z Tarczy 2.0 pracodawca może opłacić swój ZUS lub zaległe (przeterminowane ) faktury za zakup surowca? Czy można zapłacić ratę kredytu inwestycyjnego łącznie z odsetkami?

- Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone przez beneficjenta na pokrycie kosztów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym:
a) kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez beneficjenta;
b) kosztów zakupu towarów i materiałów;
c) kosztów usług obcych;
d) bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
e) kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
f) kosztów wszelkich zobowiązań publicznoprawnych oraz
g) amortyzacji sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytelnik pyta, czy jeśli dostał subwencje na pracownika, który w przeciągu roku od otrzymania subwencji przejdzie na urlop macierzyński, to czy będzie on przy rozliczaniu subwencji liczony jako zatrudniony i tym samym zostanie spełnione kryterium utrzymania poziomu zatrudnienia?

- Tak, taka osoba będzie liczona jako pracownik podczas rozliczania subwencji i zostanie spełnione kryterium zatrudnienia.

Ile razy można składać pismo wyjaśniające?

- W przypadku odmowy przyznania subwencji beneficjent jest uprawiony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem banku, ze zgłoszeniem dotyczącym otrzymanej przez beneficjenta decyzji PFR w odpowiedzi na wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic pomiędzy treścią decyzji PFR a rzeczywistym stanem faktycznym.

Wszelkie zgłoszenia, o których mowa powyżej, beneficjent może kierować do PFR wyłącznie za pośrednictwem banku, w którym złożył wniosek. Odpowiedź udzielona beneficjentowi na zgłoszenie zarejestrowane w ramach postępowania wyjaśniającego przez PFR jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania się od niej.

Czytelnik prowadzi 3 bary z małą gastronomia i sprzedażą alkoholu - działalność pod kodem PKD 56.10.A - zatrudnia 4 osoby i notuje spadek obrotów o 86 proc. Jego zdaniem, spełnia on wszystkie niezbędne warunki do otrzymania pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0, mimo to już 3 razy jego wniosek o subwencję został odrzucony. Przedsiębiorca pyta o powody odrzucenia, zwłaszcza, że wiosną otrzymał pomoc w ramach Tarczy 1.0.

- PFR podejmuje decyzje dotyczącą przyznania subwencji na podstawie informacji uzyskanych z rejestrów prowadzonych przez organy publiczne, w tym m.in. ZUS i Ministra Finansów. W przypadku odmowy przyznania subwencji beneficjent jest uprawiony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem banku, ze zgłoszeniem dotyczącym otrzymanej przez beneficjenta decyzji PFR w odpowiedzi na wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic pomiędzy treścią decyzji PFR a rzeczywistym stanem faktycznym.

Wszelkie zgłoszenia, o których mowa powyżej, beneficjent może kierować do PFR wyłącznie za pośrednictwem banku, w którym złożył wniosek. Odpowiedź udzielona beneficjentowi na zgłoszenie zarejestrowane w ramach postępowania wyjaśniającego przez PFR jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania się od niej.

Spółka zarządzająca siecią kawiarni z uwagi na ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19, spełniła wszystkie przesłanki (m.in. spadek przychodów, stosowne PKD) do przyznania jej subwencji w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa 2.0.
Pomimo trzykrotnego wnioskowania o przyznanie subwencji za każdym razem przedsiębiorca otrzymywał odmowę przyznania subwencji.

Odmowa argumentowana była zapisami §11 ust. 11 Regulaminu programu, mówiącymi, o tym że "PFR jest uprawniony do odmowy wypłaty Subwencji Finansowej na rzecz Beneficjenta w przypadku, w którym PFR posiada uzasadnione podejrzenie wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nieprawidłowości lub nadużyć."

Jak podkreśla przedsiębiorca, wedle jego najlepszej wiedzy nie występują po stronie spółki żadne nieprawidłowości lub nadużycia mogące stanowić podstawę odmowy wypłaty subwencji finansowej. Spółka stosowała się i w dalszym ciągu stosuje się do wszelkich obowiązujących – w związku z wystąpieniem stanu epidemii - ograniczeń, nakazów i zakazów, wobec czego nigdy nie naruszyła, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Spółka nadal stara się działać w ograniczonym zakresie w ramach obowiązujących ograniczeń i nie zmniejszać zatrudnienia, które obecnie wciąż wynosi prawie 250 osób.

Przedsiębiorca podkreśla, że jego spółka otrzymała subwencję finansową w Tarczy 1.0, a od momentu weryfikacji wniosku w ramach Tarczy 1.0 nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie weryfikowanych informacji na temat Spółki, które mógłby skutkować odmową wypłaty subwencji.

Z uwagi na brak wskazania szczegółowych przyczyn odmowy przedsiębiorca nie ma możliwości podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji (np. sprostowania/uzupełnienia danych w odpowiednich rejestrach), tak aby móc złożyć kolejny wniosek o udzielenie subwencji finansowej. Dlatego prosi o ustalenie przyczyny odmowy wypłaty subwencji.

- PFR podejmuje decyzje dotyczącą przyznania subwencji na podstawie informacji uzyskanych z rejestrów - prowadzonych przez organy publiczne, w tym m.in. ZUS i Ministra Finansów. W przypadku odmowy przyznania subwencji beneficjent jest uprawiony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem banku, ze zgłoszeniem dotyczącym otrzymanej przez beneficjenta decyzji PFR w odpowiedzi na wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic pomiędzy treścią decyzji PFR a rzeczywistym stanem faktycznym.

Wszelkie zgłoszenia, o których mowa powyżej, beneficjent może kierować do PFR wyłącznie za pośrednictwem banku, w którym złożył wniosek. Odpowiedź udzielona Beneficjentowi na zgłoszenie zarejestrowane w ramach postępowania wyjaśniającego przez PFR jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania się od niej.