Partnerzy portalu
Ostatni dzwonek na Tarczę 2.0. PFR wyjaśnia wątpliwości Ostatni dzwonek na Tarczę 2.0. PFR wyjaśnia wątpliwości / fot. shutterstock

Ostatni dzwonek na Tarczę 2.0. PFR wyjaśnia wątpliwości

Autor: WNP.pl Data: 26 lutego 2021 16:14

Ile razy można składać pismo wyjaśniające w postępowaniu o subwencję z Tarczy PFR 2.0? Ile jest czasu na wydatkowanie środków z tarczy 2.0? Czy subwencja zostanie umorzona automatycznie czy trzeba przesłać dodatkowe informacje? Przedsiębiorców wciąż nurtuje wiele pytań, dotyczących Tarczy 2.0, a czasu coraz mniej, bo wnioski składać można do 28 lutego. Na niektóre z nich na łamach WNP.PL odpowiadają eksperci PFR.

- Jeśli wniosek o subwencję został odrzucony, a powodem tego było przekształcenia przedsiębiorcy przeprowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w takim przypadku należy złożyć zgłoszenie za pośrednictwem banku w postępowaniu wyjaśniającym opisanym w § 17 Regulaminu Programu. W zgłoszeniu należy wskazać dane wszystkich podmiotów uczestniczących w przekształceniu wraz z ich NIP. PFR zastrzega również, że sytuacje, w którym przedsiębiorstwo zostało przekazane darowizną lub wniesione aportem nie uznaje się za kontynuację działalności.

Czytelnik pyta, czy jest dostępna w ramach Tarczy Finansowej 2.0 pomoc dla firm-restauracji, które rozpoczęły działalność we wrześniu 2020.

- O subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 może ubiegać się przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz prowadzi ją w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej.

Czy ze środków z Tarczy 2.0 pracodawca może opłacić swój ZUS lub zaległe (przeterminowane ) faktury za zakup surowca? Czy można zapłacić ratę kredytu inwestycyjnego łącznie z odsetkami?

- Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone przez beneficjenta na pokrycie kosztów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym:
a) kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez beneficjenta;
b) kosztów zakupu towarów i materiałów;
c) kosztów usług obcych;
d) bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
e) kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
f) kosztów wszelkich zobowiązań publicznoprawnych oraz
g) amortyzacji sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytelnik pyta, czy jeśli dostał subwencje na pracownika, który w przeciągu roku od otrzymania subwencji przejdzie na urlop macierzyński, to czy będzie on przy rozliczaniu subwencji liczony jako zatrudniony i tym samym zostanie spełnione kryterium utrzymania poziomu zatrudnienia?

- Tak, taka osoba będzie liczona jako pracownik podczas rozliczania subwencji i zostanie spełnione kryterium zatrudnienia.

Ile razy można składać pismo wyjaśniające?

- W przypadku odmowy przyznania subwencji beneficjent jest uprawiony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem banku, ze zgłoszeniem dotyczącym otrzymanej przez beneficjenta decyzji PFR w odpowiedzi na wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic pomiędzy treścią decyzji PFR a rzeczywistym stanem faktycznym.

Wszelkie zgłoszenia, o których mowa powyżej, beneficjent może kierować do PFR wyłącznie za pośrednictwem banku, w którym złożył wniosek. Odpowiedź udzielona beneficjentowi na zgłoszenie zarejestrowane w ramach postępowania wyjaśniającego przez PFR jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania się od niej.

Czytelnik prowadzi 3 bary z małą gastronomia i sprzedażą alkoholu - działalność pod kodem PKD 56.10.A - zatrudnia 4 osoby i notuje spadek obrotów o 86 proc. Jego zdaniem, spełnia on wszystkie niezbędne warunki do otrzymania pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0, mimo to już 3 razy jego wniosek o subwencję został odrzucony. Przedsiębiorca pyta o powody odrzucenia, zwłaszcza, że wiosną otrzymał pomoc w ramach Tarczy 1.0.

- PFR podejmuje decyzje dotyczącą przyznania subwencji na podstawie informacji uzyskanych z rejestrów prowadzonych przez organy publiczne, w tym m.in. ZUS i Ministra Finansów. W przypadku odmowy przyznania subwencji beneficjent jest uprawiony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem banku, ze zgłoszeniem dotyczącym otrzymanej przez beneficjenta decyzji PFR w odpowiedzi na wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic pomiędzy treścią decyzji PFR a rzeczywistym stanem faktycznym.

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz