Partnerzy portalu
Ostatni dzwonek na Tarczę 2.0. PFR wyjaśnia wątpliwości Ostatni dzwonek na Tarczę 2.0. PFR wyjaśnia wątpliwości / fot. shutterstock

Ostatni dzwonek na Tarczę 2.0. PFR wyjaśnia wątpliwości

Autor: WNP.pl Data: 26 lutego 2021 16:14

Ile razy można składać pismo wyjaśniające w postępowaniu o subwencję z Tarczy PFR 2.0? Ile jest czasu na wydatkowanie środków z tarczy 2.0? Czy subwencja zostanie umorzona automatycznie czy trzeba przesłać dodatkowe informacje? Przedsiębiorców wciąż nurtuje wiele pytań, dotyczących Tarczy 2.0, a czasu coraz mniej, bo wnioski składać można do 28 lutego. Na niektóre z nich na łamach WNP.PL odpowiadają eksperci PFR.

Wszelkie zgłoszenia, o których mowa powyżej, beneficjent może kierować do PFR wyłącznie za pośrednictwem banku, w którym złożył wniosek. Odpowiedź udzielona beneficjentowi na zgłoszenie zarejestrowane w ramach postępowania wyjaśniającego przez PFR jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania się od niej.

Spółka zarządzająca siecią kawiarni z uwagi na ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19, spełniła wszystkie przesłanki (m.in. spadek przychodów, stosowne PKD) do przyznania jej subwencji w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa 2.0.
Pomimo trzykrotnego wnioskowania o przyznanie subwencji za każdym razem przedsiębiorca otrzymywał odmowę przyznania subwencji.

Odmowa argumentowana była zapisami §11 ust. 11 Regulaminu programu, mówiącymi, o tym że "PFR jest uprawniony do odmowy wypłaty Subwencji Finansowej na rzecz Beneficjenta w przypadku, w którym PFR posiada uzasadnione podejrzenie wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju nieprawidłowości lub nadużyć."

Jak podkreśla przedsiębiorca, wedle jego najlepszej wiedzy nie występują po stronie spółki żadne nieprawidłowości lub nadużycia mogące stanowić podstawę odmowy wypłaty subwencji finansowej. Spółka stosowała się i w dalszym ciągu stosuje się do wszelkich obowiązujących – w związku z wystąpieniem stanu epidemii - ograniczeń, nakazów i zakazów, wobec czego nigdy nie naruszyła, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Spółka nadal stara się działać w ograniczonym zakresie w ramach obowiązujących ograniczeń i nie zmniejszać zatrudnienia, które obecnie wciąż wynosi prawie 250 osób.

Przedsiębiorca podkreśla, że jego spółka otrzymała subwencję finansową w Tarczy 1.0, a od momentu weryfikacji wniosku w ramach Tarczy 1.0 nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie weryfikowanych informacji na temat Spółki, które mógłby skutkować odmową wypłaty subwencji.

Z uwagi na brak wskazania szczegółowych przyczyn odmowy przedsiębiorca nie ma możliwości podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji (np. sprostowania/uzupełnienia danych w odpowiednich rejestrach), tak aby móc złożyć kolejny wniosek o udzielenie subwencji finansowej. Dlatego prosi o ustalenie przyczyny odmowy wypłaty subwencji.

- PFR podejmuje decyzje dotyczącą przyznania subwencji na podstawie informacji uzyskanych z rejestrów - prowadzonych przez organy publiczne, w tym m.in. ZUS i Ministra Finansów. W przypadku odmowy przyznania subwencji beneficjent jest uprawiony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem banku, ze zgłoszeniem dotyczącym otrzymanej przez beneficjenta decyzji PFR w odpowiedzi na wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic pomiędzy treścią decyzji PFR a rzeczywistym stanem faktycznym.

Wszelkie zgłoszenia, o których mowa powyżej, beneficjent może kierować do PFR wyłącznie za pośrednictwem banku, w którym złożył wniosek. Odpowiedź udzielona Beneficjentowi na zgłoszenie zarejestrowane w ramach postępowania wyjaśniającego przez PFR jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania się od niej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz