Partnerzy portalu
Radcy prawni dla gastronomii: Jak wyeliminować zbędne koszty? Jarosław Karlikowski oraz Ludomir Biedecki z Kancelarii Noerr Biedecki sp.k.

Radcy prawni dla gastronomii: Jak wyeliminować zbędne koszty?

Autor: www.horecatrends.pl Data: 02 grudnia 2020 17:03

Branża gastronomiczna, w związku z zarządzonymi obostrzeniami w wyniku pandemii, jest w tragicznej sytuacji. Dlatego zapytaliśmy ekspertów z Kancelarii Noerr Biedecki sp.k.co jakie działania powinni podjąć obecnie restauratorzy, żeby zlikwidować zbędne i obciążające koszty.

Co w obecnej sytuacji powinni zrobić restauratorzy, jakie działania powinni podjąć krok po kroku, żeby wyeliminować zbędne a obciążające koszty - żeby przetrwać?

Komentują: Ludomir Biedecki, Associated Partner oraz Jarosław Karlikowski, Senior Associate w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k. dla horecatrends.pl:

Restauratorzy powinni dokonać przeglądu wiążących ich umów, które generują koszty pod kątem możliwości ich renegocjacji. Szczególnie korzystne mogą być postanowienia przewidujące elastyczną możliwość zamawiania towarów/produktów. W braku tego rodzaju uregulowań warto podjąć rozmowy negocjacyjne dotyczące takich kwestii jak: odroczenie płatności z tytułu dostaw lub ich rozbicie na większą liczbę mniejszych rat bądź ograniczenie wielkości dostaw; zawieszenie płatności z tytułu leasingu sprzętu/wyposażenia czy pojazdów; zawieszenie płatności czynszu z tytułu najmu lokalu; odroczenie płatności z tytułu rat kredytowych bądź otrzymanych pożyczek; zmniejszenie wykorzystywanej powierzchni lokalu, a w konsekwencji zmniejszenie wysokości czynszu oraz opłat eksploatacyjnych i mediów; rozwiązanie ewentualnych umów dotyczących świadczeń o charakterze niefundamentalnym dla działalności (np. reklama czy promocja w mediach społecznościowych, druk materiałów promocyjnych, etc.).

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W skrajnych przypadkach restauratorzy mogą wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia do sądu o ustalenie w jaki sposób umowy mają być wykonywane, w tym w jakiej wysokości powinny wynikać z nich płatności, a nawet czy nie powinny zostać rozwiązane. Podstawą takiego wniosku do sądu jest art. 3571 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli zachodzą nadzwyczajne okoliczności i dalsze wykonywanie umów byłoby związane z nadmiernymi trudnościami albo groziłyby rażącą stratą, wówczas strona dotknięta takimi zdarzeniami może w ramach postępowania sądowego zmienić lub doprowadzić do rozwiązania umowy.

W zakresie dotyczącym redukcji kosztów zatrudnienia restauratorzy powinni śledzić prace nad ustawą wprowadzającą tzw. tarczę branżową. Prace nad nią trwają w Sejmie, ale aktualna wersja przepisów przewiduje dofinasowania do wynagrodzeń pracowników, zwolnienia ze składek na ZUS oraz wypłatę dodatkowego postojowego.

Dofinansowanie do wynagrodzeń będzie przysługiwać przedsiębiorcom, których przychody spadły o co najmniej 40% w jednym z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc, w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Dofinansowanie wyniesie do 2000 zł na jednego pracownika, przez okres 3 miesięcy. Z kolei warunkiem udzielenia zwolnienia ze składek ZUS będzie spadek przychodów z działalności w listopadzie 2020 r. o 40% w porównaniu do listopada 2019 r. Osoby prowadzące restauracje w formie jednoosobowej działalności gospodarczej będą mogły ubiegać się o dodatkowe świadczenia postojowe jeżeli spadek przychodów przez nie uzyskiwanych wyniesienie w danym miesiącu co najmniej o 40% w stosunku do przychodu sprzed roku.

Oprócz tego, cześć restauratorów może rozważyć czasowe powierzenie pracownikom innej pracy bez konieczności składania wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 §4 kp). W tym trybie można, na okres 3 miesięcy w roku, powierzyć np. kelnerowi obowiązki kuriera dowożącego zamówione posiłki. Tam gdzie będzie to niemożliwe lub nieracjonalne, może zajść konieczność rozwiązania umów o pracę. Należy wtedy zachować wymogi formalne przewidziane przez prawo pracy, w szczególności pamiętać o właściwej formie wypowiedzenia, a w przypadku umów na czas nieokreślony – o podaniu jego przyczyny (w przypadku redukcji na takich samych stanowiskach dochodzi także obowiązek określenia kryteriów doboru do zwolnienia).

Gdyby odchodzącemu pracownikowi należała się odprawa (obowiązek jej wypłaty spoczywa na pracodawcach zatrudniających 20 lub więcej pracowników, jeżeli wypowiedzenie następuję wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika) to jej wysokość może zostać ograniczona do 26.000 złotych (do 28.000 zł od 1 stycznia 2021 r.). Warunkiem jest spadek obrotów gospodarczych lub wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa ta przewiduje też możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji zawartej z pracownikiem. Może to być wskazane, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za zakaz konkurencji.

Dalsze ograniczenie kosztów związanych z zatrudnieniem może nastąpić poprzez zmianę lub czasowe zawieszenie stosowania wewnątrzzakładowych regulaminów, jeżeli przewidują one dodatkowe świadczenia dla pracowników. Pracodawca powinien też rozważyć zawieszenie tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS lub zawieszenie obowiązku wpłat na ZFŚS w przyszłym roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz