Partnerzy portalu
Radcy prawni dla gastronomii: Kiedy podjąć decyzję ostateczną - o ogłoszeniu upadłości Konrad Werner, Counsel, Co-Head of Banking & Finance w Noerr LLP

Radcy prawni dla gastronomii: Kiedy podjąć decyzję ostateczną - o ogłoszeniu upadłości

Autor: www.horecatrends.pl Data: 10 grudnia 2020 07:55

Kiedy podjąć decyzję ostateczną - o ogłoszeniu upadłości - jak to zrobić krok po kroku. Co zrobić z lokalem i sprzętem, który został - jak go sensownie sprzedać i na tym nie stracić? - mówi Konrad Werner, Counsel, Co-Head of Banking & Finance w Noerr LLP.

Dla horecatrends.pl: Konrad Werner, Counsel, Co-Head of Banking & Finance w Noerr LLP.

Co robić w przypadku problemów finansowych w spółce?

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

-  rozpoczęcie rozmów z wierzycielami w celu renegocjacji zasad regulowania zadłużenia, np. poprzez wydłużenie terminów płatności;

-  w przypadku, gdy negocjacje z kontrahentami nie przyniosą rezultatów, złożenie do sądu wniosku restrukturyzacyjnego; ew. skorzystanie z uproszczonej restrukturyzacji

-  ostatecznie, w przypadku, gdy spełnione zostaną odpowiednie przesłanki, a nie ma możliwości otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego - złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie.

Kiedy podjąć decyzję ostateczną:

Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości jest konieczne, gdy zajdzie jedna z dwóch przesłanek niewypłacalności nakładających na przedsiębiorcę ustawowy obowiązek złożenia takiego wniosku, a jednocześnie nie ma możliwości otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Przesłanki utraty zdolności wykonywania zobowiązań:

-  domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące;

-  dłużnik będący osobą prawną jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Warto przy tym pamiętać, że o ile pierwsza przesłanka ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, o tyle druga odnosi się jedynie do spółek i niebędących spółkami jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną. 

Z punktu widzenia skutków obecnie trwającej pandemii, kluczowa jest przesłanka utraty przez przedsiębiorstwo zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeśli więc przedsiębiorca posiada wobec swoich kontrahentów przeterminowane zobowiązania pieniężne i nie ma możliwości ich uregulowania z uwagi na brak płynności finansowej, to - o ile nie jest to sytuacja chwilowa - jest zobowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. 

Ocena spełnienia opisanej wyżej przesłanki niewypłacalności powinna być dokonana w każdym przypadku indywidualnie, a zarazem bardzo starannie. Brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości mimo istnienia stanu niewypłacalności, jest bowiem niedopełnieniem ustawowego obowiązku złożenia takiego wniosku i może  narazić osoby decyzyjne na osobistą odpowiedzialność cywilną wobec wierzycieli. Dotyczy to również sytuacji, gdy działalność była prowadzona w formie spółki kapitałowej, gdzie co do zasady za zobowiązania odpowiada wyłącznie spółka, a nie jej właściciele czy osoby nią zarządzające. Brak zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości mimo istnienia stosownych przesłanek może nawet prowadzić do odpowiedzialności karnej osób zobowiązanych do złożenia wniosku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz