Partnerzy portalu
Radcy prawni dla gastronomii: Renegocjacje czynszów w tym trudnym czasie Radosław Biedecki, partner Prawo nieruchomości w Noerr LLP

Radcy prawni dla gastronomii: Renegocjacje czynszów w tym trudnym czasie

Autor: www.horecatrends.pl Data: 15 grudnia 2020 17:04

- Prawo daje kilka instrumentów, które mogą być wykorzystane w celu rozpoczęcia negocjacji dot. czynszów lub które mogą stanowić kolejny argument, w sytuacji gdy zastosowane wcześniej negocjacje okazały się nieskuteczne - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Radosław Biedecki, partner Prawo nieruchomości w Noerr LLP.

Kwestia renegocjacji czynszów w tym trudnym czasie ale i negocjacje z dostawcami – jak restauratorzy powinni się z tym uporać? Jakie mają możliwości?

Dla horecatrends.pl Radosław Biedecki, Partner w Noerr LLP:

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ograniczenia działalności związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2 spowodowały, że wielu przedsiębiorców, w tym z branży gastronomicznej, boryka się z istotnymi problemami finansowymi. Skutkuje to niemożnością albo w najlepszym przypadku znacznym utrudnieniem w wypełnianiu zobowiązań kontraktowych, takich jak zapłata czynszu za najem lokalu bądź rozliczenie z dostawcami towarów i usług. W takiej sytuacji i niezależnie od postanowień umownych zasadne i rekomendowane jest podjęcie negocjacji z partnerami biznesowymi. Wynajmujący, dostawcy i inne strony zawieranych umów są świadomi trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się obecnie restauratorzy. Dla właścicieli lokali wynajmowanych na cele gastronomiczne o wiele korzystniejsze będzie uzyskiwanie niższego, ale stałego czynszu, niż utrata jakichkolwiek dochodów, będąca konsekwencją bankructwa najemcy. To samo dotyczy kontrahentów, którzy mogą być bardziej zainteresowani utrzymaniem sprawdzonych kontaktów zawodowych kosztem pewnych ustępstw, np. rozłożeniem płatności w czasie albo czasowej obniżki cen. Argumentami biznesowymi, które mogą przekonać drugą stronę do ustępstw to terminowość w wykonywaniu wcześniejszych zobowiązań, jak również rzetelność,  poprawność i trwałość dotychczasowych stosunków biznesowych.

Prawo daje kilka instrumentów, które mogą być wykorzystane w celu rozpoczęcia takich negocjacji lub które mogą stanowić kolejny argument, w sytuacji gdy zastosowane wcześniej negocjacje okazały się nieskuteczne. Poniżej wskazujemy najważniejsze z nich.

1) Klauzula dot. nadzwyczajnej zmiany stosunków (rebus sic stantibus) zawarta w art. 3571 k.c. – na podstawie tego przepisu sąd może oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Istotnym jest zaistnienie sytuacji, w której stosunki zostały zmienione w sposób nadzwyczajny oraz w wyniku takiej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą i wreszcie -  strony nie przewidziały takiej sytuacji przy zawarciu umowy. Pandemię koronawirusa można poczytywać jako przyczynę nadzwyczajnej zmiany stosunków, jednak niezbędne będzie także spełnienie i wykazanie na drodze sądowej pozostałych przesłanek, o których mowa w przepisie.

2) Częściowa niemożliwość spełnienia świadczenia – dotknięci negatywnymi skutkami epidemii restauratorzy mogą powoływać się także na art. 475 k.c. Jeżeli bowiem świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązanie wygasa. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, to zgodnie z art. 495 k.c. strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz