Sfinks nie zapłacił za udziały w Fabryce PizzyPAP Biznes - 31 lipca 2020 09:09


Sfinks Polska nie zapłacił w ustalonym na 30 lipca terminie 8 mln zł za 100 proc. udziałów w spółce Fabryka Pizzy - podał Sfinks w komunikacie. Spółka poinformowała, że w toku pozostają rozmowy stron dotyczące zmiany warunków zawartej w grudniu 2016 r. umowy inwestycyjnej.

Sfinks kilkukrotnie informował o wydłużeniu terminu zapłaty za udziały. Pierwotnie - zgodnie z transakcją nabycia udziałów w spółce z października 2019 r. - zapłata miała nastąpić 15 kwietnia 2020 roku.
 
W czwartkowym komunikacie spółka podała, że udziałowiec Fabryki Pizza jest uprawniony m.in. do dochodzenia zapłaty z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności podejmie ze Sfinks negocjacje celem uzgodnienia polubownego rozwiązania.
 
"W przypadku braku osiągnięcia porozumienia przez strony, udziałowiec może dochodzić zapłaty z tytułu roszczeń nie wcześniej niż od dnia 1 września 2021 r." - dodano.
 
Pod koniec grudnia 2016 roku Sfinks zawarł z udziałowcem firmy Fabryka Pizzy umowę inwestycyjną, której celem była budowa sieci restauracji pod marką Fabryka Pizzy, a po okresie budowy docelowo, najpóźniej do 31 marca 2021 roku, sprzedaż Sfinksowi wszystkich udziałów spółki za 6-10 mln zł.