Zmiany w strukturach AmRestuwww.propertynews.pl - 02 lipca 2020 12:20


AmRest informuje o rezygnacji złożonej przez członka Rady Dyrektorów, Mustafa Ogretici oraz o powołaniu Móniki Cueva Díaz na wakat niezależnego dyrektora.


Mónica Cueva Díaz będzie pełniła również funkcję członka Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Drugiemu z komitetów przewodniczyć będzie Romana Sadurska.

"Rezygnacja Mustafa Ogretici wynika z chęci poświęcenia większej ilości czasu innym projektom zawodowym, którymi zarządzanie jest nie do pogodzenia z właściwym wykonywaniem funkcji dyrektora, członka Komitetu Audytu oraz przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy" - poinformował AmRest.