×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu
Koncesja: Kiedy odmowa? Kiedy cofnięcie?
Koncesja: Kiedy odmowa? Kiedy cofnięcie? fot. shutterstock

Koncesja: Kiedy odmowa? Kiedy cofnięcie?

Autor: IGGP Data: 11 marca 2022 13:54 | Aktualizacja: 09 lutego 2023 16:28

Jak wyjaśnia IGGP, koncesji udziela się na podstawie wniosku przygotowanego przez przedsiębiorcę. Udzielana jest przez właściwego ministra, biorąc pod uwagę rodzaj działalności. W jakich przypadkach może dojść do odmowy przyznania koncesji? Kiedy możemy spodziewać się jej cofnięcia?

Udzielania koncesji: Co musi zawierać wniosek?

Jak informuje IGGP we współpracy z lexnonstop.com, udzielenia koncesji podejmuje się na wniosek przedsiębiorcy. We wniosku należy zamieścić:

- nazwę firmy, oznaczenie siedziby, dokładny adres;
- numer w rejestrze przedsiębiorców (bądź w ewidencji) oraz numer NIP;
- rodzaj i zakres wykonywanej działalności gospodarczej;
- wszystkie dodatkowe informacje, które są wymagane w przepisach regulujących podjęcie i prowadzenie danej działalności gospodarczej.

Odmowa udzielenia koncesji

Fakultatywny charakter odmowy sprawia, że organ koncesyjny może, ale nie musi odmówić koncesji w danej sytuacji.

Do odmowy koncesji może dojść w przypadku, gdy:

- przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją;
- zagrożona jest obronność lub bezpieczeństwo państwa lub obywateli;
w wyniku przeprowadzonego przetargu udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom;
- w innych przypadkach określonych przez odrębne przepisy.

Dodajmy, że organ koncesyjny po udzieleniu koncesji, może kontrolować przedsiębiorcę. Sprawdzać zgodność wykonywanej działalności przedsiębiorczej i warunki wykonywania działalności.

Cofnięcie koncesji

Rozróżniamy dwa rodzaje cofnięcia koncesji – obligatoryjne i fakultatywne. Pierwszy z nich mówi o sytuacji, gdy organ koncesyjny ma obowiązek cofnąć koncesję, drugi natomiast mówi o istnieniu takiej możliwości, ale nie obowiązku.

Organ koncesyjny stosuje cofnięcie koncesji w następujących przypadkach:

- wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy

- wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesja;

- niepodjęcia działalności objętej koncesją w wyznaczonym terminie;

- trwałego braku wykonywania działalności gospodarczej opartej na koncesji;

- rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji;

- niedopilnowania terminu usunięcia stanu faktycznego lub prawnego

- niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji.

Prawidłowo wypełniony wniosek o koncesję może dobrowolnie złożyć przedsiębiorca. Pamiętajmy jednak, że w niektórych przypadkach organ koncesyjny może odmówić nam koncesji. W momencie pozytywnego rozpatrzen­ia wniosku musimy liczyć się z kontrolami, które mogą zakończyć się cofnięciem koncesji.

 

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News

SŁOWA KLUCZOWE

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz

Partner serwisu