Partnerzy portalu
Odbiór lokalu gastronomicznego przez Sanepid. Jakie dokumenty są potrzebne?
Odbiór lokalu gastronomicznego przez Sanepid. Jakie dokumenty są potrzebne? fot. Shutterstock

Odbiór lokalu gastronomicznego przez Sanepid. Jakie dokumenty są potrzebne?

Autor: HT Data: 22 grudnia 2022 16:50 | Aktualizacja: 23 grudnia 2022 08:14

Aby przygotowywać żywność w lokalu gastronomicznym, należy uzyskać decyzję właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego. Decyzja polega na zatwierdzeniu zakładu i wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Sanepid: Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru należy złożyć najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Kontrola Sanepidu: Co jest sprawdzane?

Przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu zakładu Inspekcja Sanitarna przeprowadza wizytację. W trakcie kontroli Sanepid sprawdza zakład pod kątem wymagań określonych w załączniku II do Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Należą do nich między innymi kwestie związane z wyposażeniem, wystrojem, konstrukcją, rozmieszczeniem i wielkością pomieszczeń , które służą do produkcji żywności, zaopatrzenie ich w wodę czy wentylację. 

Podczas kontroli Inspekcji Sanitarnej i przeglądu pomieszczeń należy przedstawić następujące dokumenty:

W przypadku nowego lokalu:

- decyzję z urzędu gminy o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę)
- plan lokalizacji zaakceptowany przez urząd gminy i uzgodniony z Sanepidem 

W przypadku adaptacji, przebudowy lokalu:

- pozwolenie z urzędu gminy/dzielnicy na zmianę sposobu użytkowania
- pozwolenie z urzędu gminy/dzielnicy na przebudowę (jeżeli narusza się strukturę budynku, należy dołączyć wszystkie projekty; jeśli jest to tylko adaptacja, np. ścianki działowe, dołącza się tylko projekty technologiczne i wentylacji)

W obydwu przypadkach:

- projekt budowlany, projekty branżowe (wentylacji, wodno-kanalizacyjny, budowlany, elektryczny) oraz technologiczne – powinny być uzgodnione przez rzeczoznawców (lista na stronach internetowych sanepidów) lub bezpośrednio przez sanepid
- odstępstwo (należy wystąpić do wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego) w przypadku zaniżonej wysokości lokalu, braku oświetlenia naturalnego na stanowisku pracy lub zagłębienia pomieszczeń
- oświadczenie kierownika nadzoru budowy (nowy lokal) lub firmy budowlanej (adaptacja), że prace związane z budową, przebudową lub adaptacją wykonano zgodnie z zaopiniowaną dokumentacją projektową, a użyte materiały posiadają wymagane certyfikaty
- protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu (skuteczność i głośność)
- decyzję z urzędu gminy/dzielnicy o braku sprzeciwu, co do dopuszczenia do użytkowania lokalu
- dokumentację działalności gospodarczej
- badanie wody (wykonuje sanepid)
- umowę na wywóz nieczystości stałych i pokonsumpcyjnych
- umowę na czyszczenie separatora tłuszczu
- inne, jeśli zachodzą dodatkowe przesłanki (np. zgoda zarządcy budynku na prowadzenie takiej działalności)

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz