Dla hotelarstwa nie ma powrotu do rzeczywistości sprzed pandemiiWNP.pl - 08 maja 2020 14:18


- Powrót do realiów sprzed koronawirusa w przypadku hoteli czy centrów handlowych nie będzie możliwy i zdają sobie z tego sprawę zarówno właściciele, jak i osoby zarządzające tymi obiektami - powiedział w rozmowie z WNP.pl Grzegorz Smereka, wiceprezes spółki Impel System.

W ostatnich dwóch miesiącach Impel System obserwuje ogromny wzrost świadomości u klientów.

- Dostrzegają, że zapewnienie czystości i higieny nie jest złem koniecznym i nie należy tylko skupiać się na niezbędnym minimum, czyli widocznym brudzie. Koronawirus pokazuje, że zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaga o wiele poważniejszych działań - wyjaśnił.

Zaznaczył przy tym, że choć klienci spółki dotychczas korzystali z usług związanych z dezynfekcją, to dopiero koronawirus uświadomił im wagę i cel tych czynności.

- Dla takich obiektów jak galerie handlowe czy hotele skrupulatna dezynfekcja jest warunkiem koniecznym, aby można było wznowić działalność. Dotyczy to również systemów klimatyzacji, gdyż doświadczenia pokazują, że to m.in. cyrkulacja powietrza w zamkniętych przestrzeniach przyczynia się do przenoszenia wirusa - wskazał menadżer. - Tworzone są wydzielone ciągi komunikacyjne do określonych pomieszczeń, aby ograniczyć kontakty międzyludzkie. Jednocześnie ogranicza się grono osób, które może korzystać z danych przestrzeni tak, aby w przypadku zakażenia koronawirusem móc łatwiej wykryć krąg potencjalnie zagrożonych osób - powiedział wiceprezes.

Jego zdaniem poziom świadomości konsekwencji koronawirusa wśród przedstawicieli poszczególnych branż jest mocno zróżnicowany. - W przypadku hoteli czy centrów handlowych powrót do realiów sprzed pandemii nie będzie możliwy i zdają sobie z tego sprawę zarówno właściciele, jak i osoby zarządzające tymi obiektami - dodał.

Więcej na WNP.pl