Focus Hotels w Elbląguwww.propertynews.pl - 02 kwietnia 2021 12:00


Focus Hotels, spółka zależna GK Immobile, zawarła z Wiwaldi Junior umowę dzierżawy hotelu w Elblągu.


Na podstawie umowy, Wiwaldi Junior wydzierżawił na rzecz Focus Hotels czetrogwiazdkowy obiekt w Elblągu przy ul. Stary Rynek 54-49 wraz z wyposażeniem, z czynszem miesięcznym ustalonym na warunkach rynkowych w kwotach zryczałtowanych.

Dzierżawa będzie trwać 15 lat od daty przekazania hotelu, co powinno nastąpić 30 kwietnia 2021 roku.