Partnerzy portalu
Fundusz Ekspansji Zagranicznej zainwestuje w greckie hotele Rainbow PFR zainwestuje w greckie hotele Rainbow; fot. shutterstock

Fundusz Ekspansji Zagranicznej zainwestuje w greckie hotele Rainbow

Autor: PAP Biznes Data: 07 kwietnia 2021 14:35

Fundusz Ekspansji Zagranicznej, zarządzany przez PFR TFI  zainwestuje 9 milionów euro w hotele budowane w Grecji przez biuro podróży Rainbow.

Jak podano, opłacenie objęcia akcji przez Raibow Tours zostało dokonane poprzez kapitalizację zobowiązań White Olive wobec spółki.
 
Po objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym udział funduszu w ogólnej liczbie głosów wyniesie 34 proc., a Rainbow Tours będzie posiadał akcje stanowiące 66 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
 
Zgodnie z umową, horyzont czasowy inwestycji funduszu wynosi od 4 do 10 lat liczonych od dnia nabycia akcji, przy czym ich odkupienie nastąpi nie później niż po upływie 10 lat od dnia zawarcia umowy. Poza tym, wartość inwestycji funduszu została określona w wysokości 9 mln euro, ale zarówno Rainbow Tours, jak i fundusz mogą podjąć w przyszłości negocjacje w sprawie dalszego podwyższenia kapitału zakładowego White Olive, przy czym kwota ewentualnego dodatkowego wkładu pieniężnego funduszu nie będzie większa niż 3,5 mln euro.
 
Rainbow Tours i fundusz są zobowiązane w czasie trwania umowy do niesprzedawania posiadanych akcji White Olive bez zgody drugiej strony, za wyjątkiem dozwolonych umową przypadków.
 
W lutym 2019 roku Rainbow Tours wraz z grecką spółką zależną White Olive zawarły umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZAN, zarządzanym przez PFR TFI, na mocy której fundusz miał się zaangażować kapitałowo w White Olive dla celów finansowania rozwoju jej działalności hotelowej. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz