Partnerzy portalu
Hotele zamknięte? Nie dla wszystkich Kto może nocować w hotelach w czasie lockdownu? Okazuje się, że lista wyjątków nie jest krótka/ fot. shutterstock

Hotele zamknięte? Nie dla wszystkich

Autor: www.horecatrends.pl/ PropertyNews.pl/Dwór Prezydencki Data: 22 marca 2021 15:21

Lockdown naszego kraju rzekomo zamknął drzwi hotelowe. Przepisy i nowe rozporządzenie jasno określają kto może korzystać z noclegów w obiektach hotelowych i co ciekawe nie są to wyłącznie przedstawiciele służby zdrowia. Lista potencjalnych Gości jest całkiem długa. A na niej m.in.: żołnierze, dziennikarze, sportowcy i nie tylko.

Od 20 marca do 9 kwietnia w Polsce mamy kolejny lockdown.

Nowe rozporządzenie mówi, że bez przeszkód, i to mimo lockdownu, w hotelach mogą nocować i przebywać osoby spełniające dwa warunki: mają odpowiedni dokument który jest niezbędny do potwierdzenia celu pobytu zgodnego z treścią rozporządzenia i znajdują się na liście wyjątków, które przedstawiamy poniżej.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy – szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Wiele hoteli na swoich stronach internetowych umieściło spis zawodów i profesji, które mają zielone światło na korzystanie z oferty noclegowej różnych obiektów hotelowych czy noclegowych. Oto część z nich:

– Osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i przedstawiające dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą potwierdzający ten fakt.

- Członkowie załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; i przedstawiający dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

– Osoby wykonujące pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę; i przedstawiające dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

– Kierowcy zatrudnieni w transporcie drogowym i przedstawiający dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

– Członkowie obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego i przedstawiający dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

– Pracownicy zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778); i przedstawiający dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

– Osoby wykonujące czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021r. poz.11) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania; i przedstawiający dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

– Pracownicy podmiotu zapewniającego ciągłość działania infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; i przedstawiający dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.

– Pacjenci lub opiekunowie pacjenta nocujący w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą (hotel jako instytucja medyczna, lub nocleg w hotelu bliskim szpitala/przychodni) -  przedstawiający skierowanie na leczenie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej potwierdzające ten fakt.

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz