IGHP: Wiele hoteli nie odrobiło strat spowodowanych pandemiąpropertynews.pl - 23 września 2021 09:35


Niektóre hotele w okresie wakacyjnym nadrobiły częściowo straty, ale wielu obiektom, w tym (...) opartym o segment MICE czy sprofilowanym na zagraniczny biznes, niestety to się nie udało - powiedział prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przewodniczący rady Polskiej Organizacji Turystycznej Ireneusz Węgłowski.

- Nastroje są umiarkowanie optymistyczne, ale niepewność pozostaje - mówił podczas dyskusji „Turystyka – nowe otwarcie” w ramach EEC Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przewodniczący rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

Jak zaznaczył, branża hotelowa nie jest jednorodna.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy – szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- Według naszych danych niektóre hotele w okresie wakacyjnym nadrobiły częściowo straty, ale wielu obiektom, w tym hotelom sieciowym zlokalizowanym w miastach i opartym o segment MICE czy sprofilowanym na zagraniczny biznes, niestety, się to nie udało - wyjaśnił prezentując najnowsze dane za wrzesień.

Jaka była frekwencja w hotelach?

-  65 proc. obiektów w Polsce zanotowało frekwencję powyżej 75 proc., a 85 proc. hoteli odnotowało frekwencję powyżej 40 proc., w grupie wypoczynkowej cztery na pięć hoteli zanotowały frekwencję powyżej 70 proc. podczas gdy w grupie biznesowej i MICE poziom 70-proc. frekwencji uzyskało tylko 23 proc. hoteli. Tę niejednorodność należy brać pod uwagę przy prognozach na przyszłość - podkreślił.