Kto może spać w hotelach - rozszerzono listę zawodów z pozwoleniem na noclegeska.pl - 01 lutego 2021 15:41


Do 14 lutego 2021 r. hotele zamknięte są dla turystów, ale rozszerzono listę dostępnych zawodów uprawniających do noclegów w hotelu - informuje eska.pl.

Do tej pory w hotelach mogli nocować jedynie przedstawiciele nielicznych zawodów, w tym służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Dodatkowo nocleg mogli wynająć sędziowie sportowi, osoby przeprowadzające kontrolę antydopingową a także dziennikarze, którzy wykonują pracę poza miejscem zamieszkania.

Od początku lutego rozszerzono listę o członków komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także o osoby uczestniczące w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów oraz członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Wyłączeni z zakazu korzystania z hoteli mogą też członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów.