Partnerzy portalu
Pandemia pogrążyła uzdrowiska Pandemia i restrykcje gwałtownie pogorszyły sytuację uzdrowisk. Kiedy przyjdzie wsparcie?/ fot. shutterstock

Pandemia pogrążyła uzdrowiska

Autor: PAP Data: 15 września 2021 07:47

Wiceminister Sławomir Gadomski jest zdania, że kwestie związane ze wsparciem finansowym gmin i miejscowości uzdrowiskowych nie należą do obowiązków ministra zdrowia. Pozostają w gestii innych resortów.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia, które poświęcone było wsparciu finansowemu rządu dla gmin i miejscowości uzdrowiskowych w związku z wprowadzanymi obostrzeniami w trakcie ogłoszonego w Polsce stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Pandemia i restrykcje pogrążyły uzdrowiska

W imieniu wnioskodawców, jako pierwsza głos zabrała posłanka Monika Wielichowska (KO). - Gminy uzdrowiskowe i uzdrowiska są ze sobą nierozerwalne, więc nie możemy tematu traktować osobno. Nasze polskie uzdrowiska przez lata wypracowały dużą markę znaną na całym świecie - wskazywała. - Niestety pandemia i rządowe restrykcje gwałtownie pogorszyły ich sytuację - stwierdziła.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy – szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- Utracone wpływy z opłat uzdrowiskowych, czynszów najmu z powierzchni gastronomicznych czy handlowych sprowadziły gminy uzdrowiskowe do dramatycznej sytuacj" - podkreśliła Wielichowska.

Poseł Marek Hok (PO) wskazał na jeden z najważniejszych problemów gmin uzdrowiskowych, jakim jest utrata dotacji uzdrowiskowej. - Gminy uzdrowiskowe na podstawie ustawy otrzymują dotacje z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranych w uzdrowisku w okresie poprzedzającym rok bazowy. W związku z tym, że 2020 rok był fatalnym okresem, jeżeli chodzi o ilość turystów i wczasowiczów przez wiele miesięcy, więc wpływy z tej opłaty uzdrowiskowej były w niektórych samorządach nawet do 90 proc. zaniżone - mówił.

Hok wskazał, że należy zwrócić również uwagę na kwestię związaną z samymi uzdrowiskami. - Padła propozycja, aby podjąć działa w kierunku umorzenia w całości albo zastosowania tzw. abolicji zaliczek wypłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia uzdrowiskom w roku 2020 w ramach zawartych umów - poinformował. - Takie umorzenia zaliczek powinny być traktowane jako zapłata za pokrycie kosztów stałych, utrzymywanie w gotowości infrastruktury i pracowników oraz utrzymywanie zobowiązań ponoszonych przez dane obiekty - wyjaśnił.

Uzdrowiska - kiedy przyjdzie wsparcie?

Minister Gadomski tłumaczył, że do obowiązków ministra zdrowia nie należy opieka i branie odpowiedzialności za sytuacje gmin uzdrowiskowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. - Minister zdrowia sprawuje nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym - nadzór ten jest określany, jako szeroko rozumiany nadzór nad udzielaniem świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego - natomiast kwestie związane ze wsparciem finansowym gmin i miejscowości uzdrowiskowych, w związku z obostrzeniami w trakcie trwania ogłoszonego stanu epidemii, pozostają w gestii czy to ministra rozwoju, pracy i technologii czy to ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej - mówił.

Wiceminister akcentował, że rzeczywiście mechanizmem, który w poprzednim roku został wprowadzony, była możliwość otrzymania przez świadczeniodawców zaliczki w wysokości 1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń. Jednak dotyczył on tylko roku 2020. Od stycznia 2021 roku zostały wprowadzone nowe zasady, które zmieniają procent wielkości zaliczki na maksymalnie 70 - poziomu kosztów stałych ponoszonych przez świadczeniodawców.

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz