Sejmik Województwa Małopolskiego apeluje o złagodzenie ograniczeń w turystyce w sezonie zimowymPAP - 17 grudnia 2020 14:40


Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął rezolucję, w której zwrócił się z prośbą do rządu o rozważenie możliwości, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju, złagodzenia ograniczeń w funkcjonowaniu branży turystycznej w czasie sezonu zimowego 2020/2021.

Jak poinformował podczas czwartkowej sesji wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, przyjęty dokument został poddany ocenie przedstawicieli sektora skupionych w Małopolskiej Organizacji Turystycznej i jest "wyrazem troski o przyszłość branży turystycznej w Małopolsce".

"Z pewnością ograniczenia sanitarne, zwłaszcza w okresie zimowym, dla województwa małopolskiego są bardzo uciążliwe. Z jednej strony chcieliśmy zawrzeć w rezolucję troskę o branżę, a z drugiej - zrozumienie dla wymogów sanitarnych" - wskazał wicemarszałek.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy – szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Jak przypomniano w rezolucji przyjętej 24 głosami za, przy jednym przeciwnym i siedmiu wstrzymujących się, Małopolska to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów w Polsce i zarazem najchętniej odwiedzany. Do momentu wybuchu pandemii COVID-19 małopolska turystyka postrzegana była jako stabilna, dochodowa i świetnie rozwijająca się gałąź gospodarki, przynosząca blisko 10 proc. regionalnego PKB i zapewniająca bezpośrednie i pośrednie zatrudnienie dla co najmniej 100 tys. pracowników, przez co w znaczący sposób oddziaływała na wzrost gospodarczy i rozwój społeczny regionu.

Radni w dokumencie podkreślili, że branża turystyczna jest jednym z najbardziej dotkniętych sektorów gospodarki przez pandemię COVID-19.

"Nie może zatem dziwić troska małopolskiego samorządu o przyszłość przedsiębiorców turystycznych, którzy mimo wsparcia zarówno ze strony rządu, jak i samorządu z powodu braku sezonu wiosennego i znacznie ograniczonego sezonu letniego i jesiennego, znaleźli się w głębokiej zapaści finansowej" - wskazano w dokumencie.

Sezon zimowy - podkreślili radni wojewódzcy - był dla przedsiębiorców turystycznych nadzieją na częściowe odzyskanie poniesionych strat, a wypracowane w tym czasie zyski dają gwarancję stabilności finansowej w pozostałych okresach roku.

"Niestety, wprowadzone ograniczenia uniemożliwiają funkcjonowanie branży turystycznej. W przypadku turystyki zimowej możliwość uprawiania sportów zimowych i korzystania ze stoków narciarskich jest nierozerwalnie związana z koniecznością korzystania z obiektów noclegowych i gastronomicznych" - wskazano w rezolucji.

Jak ocenili radni, planując łagodzenie wprowadzonych restrykcji, należy przede wszystkim mieć na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa małopolskiego i turystów odwiedzających region.

Wskazali też, że przedsiębiorcy działający na rynku usług turystycznych deklarują gotowość do spełnienia wszystkich zasad sanitarnych mających na celu wyeliminowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.