×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Badanie: 84 proc. członków klastrów stanowią przedsiębiorstwa

Autor: PAP Data: 18 maja 2023 10:35

84 proc. członków klastrów stanowią przedsiębiorstwa a 70 proc. ankietowanych przyznaje, że uczestnictwo w grupie podmiotów z danego sektora wiąże się dla nich z dużymi korzyściami – podano w opublikowanym w czwartek raporcie z badania PARP.

Jak wskazano w komunikacie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 2005 roku działa na rzecz bezpośredniego wsparcia rozwoju klastrów. Jednym z efektów jest realizowany od 2010 roku cykl badań klastrów. W czwartek agencja opublikowała raport "Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2022", zawierający wyniki najnowszego, szóstego badania.

Według danych PARP łączna liczba firm, organizacji i instytucji, będących członkami wszystkich badanych klastrów, na koniec 2022 roku wyniosła 4208, a więc o 16,8 proc. więcej względem badania z 2020 roku. Jeden klaster zrzesza średnio 103 podmioty, natomiast niektóre podmioty są członkami więcej niż jednego klastra. Trend ten dotyczy szczególnie instytucji otoczenia biznesu, uczelni i innych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki.

"W strukturze klastrów zdecydowanie przeważały przedsiębiorstwa (84 proc.), przy czym w grupie tej dominowały mikro- (38 proc.) i małe firmy (32 proc.). Pozostałe 16 proc. członków klastrów dopełniają na zbliżonym poziomie: uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki (6 proc.), jednostki samorządu regionalnego (5 proc.), instytucje otoczenia biznesu (4 proc.) i inne, czyli np. instytucje edukacyjne, placówki zdrowotne czy też osoby fizyczne (1 proc.)" - poinformowała PARP w informacji prasowej.

Dodano, że w badaniu uczestniczyło 41 klastrów z Polski. Do największych klastrów pod względem liczebności członków w kraju zaliczają się: Polski Klaster Budowlany (427 członków), Mazowiecki Klaster ICT (418) oraz Klaster Logistyczno Transportowy Północ-Południe (235). Największe skupiska powiązanych wzajemnie podmiotów przypadają sektorowi usług. W ocenie autorów raportu możliwym jest, że w obszarze tym relatywnie łatwiej jest zbudować klaster z dużą liczbą członków.

Najliczniej reprezentowane przez klastry branże to te związane z jakością życia, turystyką i rekreacją (11 klastrów), z przetwórstwem przemysłowym i transportem (13 klastrów reprezentujących obróbkę metali, motoryzację, lotnictwo oraz transport), a także klastry z obszaru ICT (8 klastrów). Ponadto 5 klastrów działało w branży budowlanej, zaś obszary działalności 4 klastrów obejmowały chemię, biogospodarkę, inżynierię materiałową i energetykę.

"Cyfryzacja i rozbudowane procesy zarządcze to zdecydowanie największe atuty klastrów funkcjonujących na terenie kraju. W obszarze cyfryzacji najlepsze wyniki pod względem mediany osiągnęły klastry bardzo duże i funkcjonujące dłuższy czas, a także posiadające status Krajowych Klastrów Kluczowych i spisaną strategię, podlegającą aktualizacji. Wysokim poziomem cyfryzacji charakteryzuje się makroregion północny (co może wynikać́ z charakterystyki branżowej klastrów zlokalizowanych na tym terenie) oraz południowy (co z kolei wynika z obecności klastrów dużych i bardzo dużych, o wysokim ogólnym poziomie rozwoju)" - wskazano w informacji prasowej.

Oceniono, że wśród innych mocnych stron klastrów objętych badaniem zaobserwowano także aktywność rynkową i marketingową, komunikację, oddziaływanie na środowisko przyrodnicze oraz kształtowanie warunków otoczenia. Polskie klastry charakteryzują się również potencjałem umiędzynarodowienia.

"W ocenie członków klastrów uczestnictwo w pracach klastra przynosi duże korzyści (53,6 proc. badanych). Negatywną opinię wyraziło zaledwie 2,8 proc. ankietowanych. Ponadto dla większości respondentów (70 proc.) uczestnictwo w klastrze wiązało się z dużymi korzyściami" - stwierdzono.

25 kwietnia PARP ogłosił nabór wniosków w ramach nowego konkursu "Rozwój oferty klastrów dla firm", realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Do wnioskodawców trafią dofinansowania o łącznej kwocie 66 milionów złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 30 maja i potrwa do 30 sierpnia 2023 roku.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz