×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia ws. przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego

Autor: PAP Opublikowano: 24 sierpnia 2023 17:40

Do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego. Pozwala on m.in. zdefiniować uwarunkowania, stan zagrożenia środowiska i możliwości wykorzystania obszaru objętego planem.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego zamieszczono w czwartek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, plan pozwala "zdefiniować uwarunkowania, stan zagrożenia środowiska i możliwości wykorzystania obszaru objętego planem, informuje o potrzebach i możliwości wykorzystania akwenów, w tym listę inwestycji celu publicznego, m.in. wpisanych do programu zadań rządowych, oczekiwania różnych grup zainteresowania, wskazuje kierunki wykorzystania wód w zrównoważonym poszanowaniu środowiska, określa poziom zagospodarowania, wskazuje relacje pomiędzy poszczególnymi obszarami na wodzie i lądzie".

"Przez przeprowadzenie procedury uzgadniająco-opiniującej uzyskano akceptację dla działań inwestycyjnych w zakresie określonym przez ustalenia planu, których dalsza realizacja będzie poddana kolejnej procedurze i uwarunkowana wydaniem decyzji na podstawie przepisów odrębnych" - podano.

Wskazano, że rozstrzygnięcia szczegółowe planu są także zgodne z zasadami morskiego planowania na Morzu Bałtyckim zdefiniowanymi przez grupę roboczą HELCOM-VASAB do spraw planowania przestrzennego obszarów morskich: podejściem ekosystemowym; zrównoważonym zarządzaniem przestrzenią morską; podejściem ostrożnościowym, w wymiarze ekologicznym, ekonomicznym i społecznym oraz planowaniem dostosowanym do charakterystyki i specyficznych warunków różnych obszarów.

Podkreślono również, że podczas przygotowania projektu planu zweryfikowano potencjał możliwości zagospodarowania przestrzennego i publicznie wyłożono proponowane zagospodarowanie wód Zalewu Wiślanego.

"W wyniku przeprowadzonych analiz, opinii i uzgodnień, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1025), zwanego dalej +rozporządzeniem+, w planie wskazano funkcje podstawowe, które oznaczają wiodące przeznaczenia wydzielonego obszaru zwanym akwenem, którego dopuszczalne sposoby użytkowania nie mogą zakłócać. Zaproponowane zagospodarowanie akwenów zostało zaakceptowane przez samorządy oraz właściwe instytucje i organy" - podano w uzasadnieniu.

Zaznaczono też, że plan nie będzie jedynym dokumentem stanowiącym podstawę prawną dla działań lokalizowanych, bądź wpływających na przestrzeń morską wód Zalewu Wiślanego.

"Uwzględnia on wszystkie przepisy prawa krajowego i międzynarodowego i nie stoi z nimi w sprzeczności. Plan nie zastępuje procedur postępowania obowiązującego na obszarze nim objętym. Plan opracowany jest zgodnie z zakresem i wymogami określonymi w ustawie i w rozporządzeniu i nie może regulować spraw wykraczających poza zakres wskazany w ww. przepisach. Po jego przyjęciu plan stanie się narzędziem koordynacji działań o wymiarze przestrzennym, w tym decyzji władz publicznych oraz źródłem uwarunkowań przestrzennych i wynikających z niego ustaleń dla podejmowania poszczególnych decyzji przestrzennych przez podmioty publiczne oraz obecnych i potencjalnych użytkowników obszarów morskich" - wskazano.

W uzasadnieniu przekazano, że plan nie unieważnia prawomocnie wydanych decyzji przestrzennych oraz nie stanowi instrumentu ich zmiany. Natomiast z planu mogą wynikać dodatkowe ustalenia, ograniczenia lub warunki, które inwestor będzie musiał wziąć pod uwagę przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji danego przedsięwzięcia.

"Celem przyjęcia planu jest pomoc w rozstrzyganiu lub ograniczaniu konfliktów przestrzennych. Może być także pomocny w rozwiązywaniu konfliktów, które będą się pojawiały przy działaniach podejmowanych na podstawie odrębnych przepisów. Przyjęcie planu wpłynie na podniesienie skuteczności zarządzania i koordynacji działań, w tym decyzji administracyjnych. Decyzje przestrzenne będą musiały respektować ustalenia planu oraz brać pod uwagę jego uwarunkowania" - podano.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz