×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

MF: PKB w 2025 r. wzrośnie o 3,4 proc., w 2026 o 3,1 proc. a w 2027 r. wzrost wyniesie 3 proc. (aktualizacja)

Autor: PAP Data: 25 sierpnia 2023 12:36

PKB w 2025 r. wzrośnie o 3,4 proc., w 2026 r. o 3,1 proc., zaś w 2027 r. wzrost wyniesie 3 proc. – podało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2024 r.

W piątek na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano projekt ustawy budżetowej na 2024 r., który został przekazany Radzie Dialogu Społecznego. W projekcie zapisano, że wzrost PKB w 2024 r. wyniesie 3 proc.

"W 2025 r. przewidywane jest dalsze odbicie tempa wzrostu gospodarczego. Wpływ na to będzie miało prognozowane stopniowe wycofywanie się z restrykcyjnej polityki pieniężnej (zgodny z oczekiwaniami rynkowymi cykl obniżek stóp procentowych w latach 2024-2025) oraz wyraźny spadek inflacji. Popyt krajowy będzie wspierany przez dalsze wykorzystywanie środków z KPO i wysoką dynamikę inwestycji" - podano w uzasadnieniu do projektu.

Stwierdzono, że poziom inwestycji sektora inwestycji rządowych i samorządowych będzie kształtowany przez wieloletnie programy rządowe, w szczególności w obszarze obronności oraz infrastruktury transportowej. Resort przyjął także, że eksport netto zanotuje nieznacznie dodatnią kontrybucję we wzrost PKB (0,1-0,2 pkt. proc.), a saldo rachunku bieżącego powinno stopniowo się poprawiać.

"Podsumowując, PKB w 2025 i 2026 r. osiągnie wzrost wynoszący odpowiednio 3,4 proc. i 3,1 proc., a w 2027 r. wyniesie 3,0 proc. Przyczyną nieznacznego spadku dynamiki wzrostu w końcu horyzontu prognozy będzie m.in. przewidywany wyraźny spadek środków wykorzystywanych w ramach KPO. Prognozy na 2025 i 2026 r. są zbliżone do konsensusu analityków rynkowych (…), wynoszącego odpowiednio 3,3 proc. oraz 3,4 proc." - stwierdził resort finansów w uzasadnieniu.

Jak zaznaczono, lata 2025-2027 przyniosą dalszą stabilizację na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się w 2025 r. o 0,8 proc., by w kolejnych dwóch latach wyhamowywać i wzrosnąć kolejno o 0,2 proc. oraz 0,1 proc.

"Będzie to efekt procesów demograficznych i wynikającego z nich spadku podaży pracy (mimo przewidywanego wzrostu stopy aktywności zawodowej). W rezultacie, po uwzględnieniu zmian w podaży pracy, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2027 r. wyniesie 4,8 proc. Z kolei realne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2025-2027 będzie zbliżone do tempa wzrostu wydajności pracy (2,5 proc.-3,0 proc.)" - oceniono w prognozie MF.

W projekcie budżetu zapisano, że w 2023 r. inflacja średnioroczna wyniesie 12 proc. a w roku 2024 spadnie do 6,6 proc. średniorocznie.

"W horyzoncie prognozy przewiduje się stopniowy spadek inflacji. W 2025 r. średnioroczna inflacja wyniesie 4,1 proc. W końcu horyzontu prognozy tempo wzrostu cen konsumpcyjnych osiągnie przedział dopuszczalnych wahań od celu inflacyjnego NBP i wyniesie odpowiednio 3,1 proc. w 2026 r. i 2,5 proc. w 2027 r." - czytamy w uzasadnieniu.

W czwartek projekt budżetu na 2024 r. został przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt zakłada dochody budżetu państwa w kwocie 683,6 mld zł, wydatki na poziomie 848,3 mld zł, a deficyt budżetu państwa na poziomie 164,8 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ma wynieść ok. 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na ma wynieść 54 proc. PKB.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz