×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

NBP: w I kw. 2023 r. pogorszyła się sytuacja przedsiębiorstw niefinansowych

Autor: PAP Opublikowano: 11 sierpnia 2023 10:10

W I kw. 2023 r. sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw niefinansowych pogorszyła się – wynika z Szybkiego Monitoringu NBP. W III kw. br. firmy spodziewają się niewielkiego spadku zapotrzebowania na towary i usługi, w perspektywie rocznej oczekują stabilizacji popytu - wskazano.

W piątek bank centralny opublikował raport w ramach Szybkiego Monitoringu NBP, poświęcony analizie sytuacji sektora przedsiębiorstw.

"W I kw. 2023 r. sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw niefinansowych (SPN) pogorszyła się, na co wskazują jej syntetyczne miary bazujące na sprawozdawczości (…) GUS. W szczególności obniżyła się - z bardzo wysokich poziomów notowanych rok wcześniej - rentowność sektora. Nieznacznie spadł też wynik finansowy ze sprzedaży SPN, który pozostał jednak wysoki" - poinformowano w raporcie.

Wyniki Szybkiego Monitoringu NBP sugerują, że w II kw. 2023 r. koniunktura w sektorze przedsiębiorstw pozostała osłabiona, ale przestała się pogarszać. Z danych wynika, że w III kw. br. firmy spodziewają się niewielkiego spadku zapotrzebowania na towary i usługi, związanego z prognozowanym ograniczeniem popytu krajowego przy osłabionym wzroście popytu zagranicznego. Z kolei w perspektywie rocznej przedsiębiorstwa oczekują stabilizacji popytu. NBP zastrzegł, że niepewność formułowanych przez respondentów SM NBP ocen pozostaje wysoka.

"W świetle sprawozdań (…) w I kw. br. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe niż rok wcześniej, choć po części wynikało to z wyraźnego przyrostu liczby sprawozdających się firm. Jednocześnie ankietowane przedsiębiorstwa wskazują, że w II kw. zapotrzebowanie na pracę - po wcześniejszym wyraźnym spadku - nieznacznie wzrosło. Wzrost zatrudnienia w połączeniu z podwyżkami płac spowodował widoczny wzrost kosztów pracy" - wskazał NBP w raporcie,

Bank centralny zwrócił uwagę, że ze względu na malejące dynamiki cen surowców i materiałów rośnie również relatywne znaczenie płac w kształtowaniu się ogólnego poziomu kosztów. Wyniki SM NBP pokazują jednak, że spadł nieco udział przedsiębiorstw informujących o nasileniu presji płacowej, a jej oddziaływanie na wynagrodzenia kolejny kwartał z rzędu osłabło. Zmniejszyła się także skala planowanych podwyżek wynagrodzeń.

"Zarówno dane (…) GUS, jak i wyniki SM NBP wskazują na utrzymywanie się relatywnie dobrej sytuacji płynnościowej, w tym wysokiej dostępności finansowania zewnętrznego. Wzrósł odsetek przedsiębiorstw bez problemów z płynnością i po raz pierwszy od 6 kwartałów więcej firm oczekiwało poprawy swojej sytuacji płynnościowej w perspektywie roku niż jej pogorszenia. W I kw. poprawiła się dostępność kredytu bankowego, ale - w świetle wyników SM NBP - zainteresowanie przedsiębiorstw tym źródłem finansowania spada" - podano w raporcie NBP.

Zdaniem NBP, wyniki szybkiego monitoringu pokazują, że klimat inwestycyjny wśród przedsiębiorstw niefinansowych - mimo poprawy - pozostaje osłabiony. Udział firm planujących nowe inwestycje pozostaje niski, a w perspektywie kwartału tyle samo firm zamierza zwiększyć skalę nakładów inwestycyjnych, co ją ograniczyć. Pogorszyły się także nastroje wśród większych przedsiębiorstw, które ograniczyły zainteresowanie nowymi inwestycjami i częściej rezygnują z rozpoczętych przedsięwzięć.

"Wyniki SM NBP wskazują na działanie szeregu mechanizmów dezinflacyjnych w SPN. Przede wszystkim w I kw. po raz kolejny wyraźnie spowolnił wzrost cen produkcji, a oceny i prognozy ankietowanych przedsiębiorstw wskazują na dalszy spadek ich dynamiki w II i III kw., a także w perspektywie roku. Co więcej, przedsiębiorcy informują, że m.in. ze względu na słabszy popyt narastają trudności z przenoszeniem wzrostu kosztów produkcji na ceny oferowanych produktów i usług. Wyraźnie obniżyły się także formułowane przez firmy oczekiwania dotyczące inflacji cen konsumenta w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy" - wskazano w raporcie NBP.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz