×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Prezydent podpisał ustawę o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

Autor: PAP Opublikowano: 07 sierpnia 2023 13:42

Prezydent podpisał ustawę o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Celem ustawy - jak napisano - jest rozwiązanie problemów związanych ze zgromadzonymi przed laty odpadami na wielkoobszarowych terenach należących, w przeszłości lub obecnie, do Skarbu Państwa. Ustawa dedykowana jest konkretnym, już zidentyfikowanym terenom poprzemysłowym (wymienionym w załączniku do ustawy), dla których działania poprawiające stan środowiska mają być finansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Funduszu InvestEU, innych pozyskanych przez właściwy organ oraz środków własnych gminy.

Na liście znalazły się tereny należące do: Zakładów Chemicznych "Zachem" w Bydgoszczy; Zakładów Chemicznych "Organika-Azot" w Jaworznie; Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach; Zakładów Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu; Zakładów Włókien Chemicznych "Wistom" w Tomaszowie Mazowieckim.

Wskazano, że ustawa zmierza do: rozpoznania, przygotowania i oceny skali problemów związanych z ograniczaniem wpływu na środowisko i zdrowie ludzi terenów zdegradowanych; usunięcia lub ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi tych terenów, w tym eliminacji lub zabezpieczenia odpadów stwarzających zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi oraz oczyszczenie zanieczyszczonych terenów w celu późniejszego zagospodarowania; przywrócenia określonych terenów do ponownego wykorzystania lub przygotowania do pełnienia nowych funkcji, o ile jest to możliwe.

Dodano, że celem ustawy jest też zdefiniowanie innych niż wymienione w załączniku do ustawy miejsc o podobnym charakterze, gdzie gromadzone były historyczne odpady przemysłowe, przy czym przyjęto tu tę samą datę graniczną, która powoduje uznanie za problem o charakterze zaszłości historycznej, tj. przed 1 października 2001 r. "Takie tereny będą mogły być w przyszłości objęte planowaną specustawą, w miarę dostępności środków na ochronę środowiska oraz po uprzednim wprowadzeniu zmian do uchwalonej specustawy" - napisano.

Ustawa przewiduje m.in.: wprowadzenie definicji wielkoobszarowego terenu zdegradowanego oraz składowiska historycznych odpadów przemysłowych i miejsca gromadzenia historycznych odpadów przemysłowych; wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) ewidencji zarówno rozpoznanych, jak i dotychczas nierozpoznanych wielkoobszarowych terenów zdegradowanych w celu utworzenia i uzupełniania ewidencji tych terenów.

Ponadto przepisy określają organy odpowiedzialne m.in. za poprawę stanu środowiska na obszarach zdegradowanych i wskazują ich obowiązki "w zakresie wykonania kompleksowej oceny stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym oraz projektu planu poprawy stanu środowiska na tym terenie, w miarę dostępności środków na ten cel", a także podjęcia określonych działań w miarę dostępności środków.

Ustawa określa również zasady wywłaszczenia nieruchomości lub czasowego zajęcia nieruchomości w celu wykonania decyzji w sprawie poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym, a także zasady ustalania wysokości odszkodowań dla władających nieruchomościami.

Jednocześnie przepisy wprowadzają zakaz sprzedaży przejętych nieruchomości do dnia, w którym decyzja o zakończeniu wykonania planu poprawy stanu środowiska stanie się ostateczna, a także zagwarantują zwrot poniesionych kosztów poprawy stanu środowiska w przypadku prowadzonej przez właściwy organ sprzedaży lub zwrotu nieruchomości poprzedniemu właścicielowi.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz