×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Projekt rozporządzenia ws. planu zagospodarowania przestrzennego wód morskich dla portu w Dziwnowie w RCL

Autor: PAP Opublikowano: 24 sierpnia 2023 11:30

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w porcie morskim w Dziwnowie opublikowano w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Obecnie taki plan nie obowiązuje.

"Celem przyjęcia planu jest stworzenie narzędzia dla koordynacji funkcjonalnej i przestrzennej działań, aby: zapewnić efektywne wykorzystanie wód portowych dla celów społecznych i gospodarczych, ograniczyć konflikty między użytkownikami portu oraz otoczeniem, zapewnić rozwój portu w perspektywie obecnego i przyszłych pokoleń" - przekazano w uzasadnieniu projektu.

Plan, jak dodano, pozwala zdefiniować uwarunkowania, stan zagrożenia środowiska i możliwości wykorzystania obszaru nim objętego, "informuje o potrzebach i możliwościach wykorzystania akwenu, w tym zawiera listę inwestycji celu publicznego, oczekiwania różnych grup zainteresowania, wskazuje kierunki wykorzystania wód, uwzględniając uwarunkowania środowiskowe, społeczne i gospodarcze, określa poziom zagospodarowania, wskazuje relacje między poszczególnymi obszarami na wodzie i lądzie".

Jak podano, obszar objęty planem podzielono na akweny o funkcji podstawowej: funkcjonowanie portu, obronność i bezpieczeństwo państwa, turystyka, sport i rekreacja oraz transport.

Rozstrzygnięcia dotyczące poszczególnych akwenów zawierają: określenie funkcji podstawowej, ustalenie funkcji dopuszczalnych dla poszczególnych akwenów, zakazy lub ograniczenia w korzystaniu z poszczególnych akwenów, z uwzględnieniem wymogów obronności, ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, informację o inwestycjach celu publicznego, warunki dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury, pozyskiwania energii odnawialnej, poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż oraz "ustalenia wiążące samorządy województw oraz gminy, w których obszarze występują morskie wody wewnętrzne (...) przy sporządzaniu odpowiednio planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego".

"Przyjęcie planu przyczyni się do rozwoju gospodarki morskiej i transportu w porcie morskim w Dziwnowie, przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska naturalnego i podwodnego dziedzictwa kulturowego. Oznacza to, że przyjęcie planu będzie korzystne dla wszystkich użytkowników morza. Plan nie nakłada dodatkowych obowiązków na żadne podmioty, a wręcz przeciwnie - przyczyni się do uporządkowania wiedzy i procedur. Plan nie generuje także skutków finansowych dla sektora finansów publicznych" - przekazano.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz