×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Projekt: szersze zastosowanie elementów drewnianych przy wznoszeniu budynków

Autor: PAP Data: 08 września 2023 12:56

Zmiany nastawione na szersze zastosowanie elementów drewnianych przy wznoszeniu budynków zakłada projekt rozporządzenia opublikowany w piątek w Rządowym Centrum Legislacji. Nowelizacja doprecyzowuje również przepisy o usytuowaniu budynków na działce budowlanej.

W piątek na stronach RCL ukazał się projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). Jak wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji, nowe rozporządzenie ma na celu umożliwienie szerszego zastosowania elementów drewnianych przy wznoszeniu budynków oraz doprecyzowanie kwestii związanych z usytuowaniem budynku na działce budowlanej.

"Szerszy zakres stosowania w budownictwie konstrukcji z drewna będzie miał wpływ na rozwój inwestycji i nowe możliwości inwestycyjne dla wielu podmiotów działających w obszarze budownictwa. Ponadto doprecyzowanie przepisów dotyczących sytuowania budynków usprawni proces budowlany oraz przyczyni się do większej przejrzystości i przewidywalności procesu, a także zapewni większą stabilność i jednolitość w prowadzeniu procesu inwestycyjno-budowlanego" - podano w OSR.

Wyjaśniono, że zawarte w rozporządzeniu doprecyzowanie przepisów dotyczy m.in. budynków sytuowanych na działce budowlanej ścianą z oknami lub drzwiami zwróconą w stronę tej granicy w sposób inny niż równoległy. Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacja "doprecyzowuje, że każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę". "Projektowana zmiana ma na celu doprecyzowanie kwestii związanych z błędną interpretacją przepisów przez niektóre organy administracji architektoniczno-budowlanej, które utożsamiają pojęcie elewacji z pojęciem ściany, co nie było intencją projektodawcy" - wyjaśniono.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem "dopuszcza się możliwość zbliżenia budynku ze ścianą usytuowaną w sposób inny niż równoległy w stronę granicy działki na której sytuowany jest budynek w taki sposób, by to lokalizacja zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi determinowała konieczność zachowania odległości 4 m". Zaznaczono, że zgodnie z wprowadzanym przepisem "w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki budowlanej, na której jest on sytuowany, będzie możliwość zmniejszenia wymaganej odległości 4 m (lecz nie mniej niż do 3 m)". W tym celu muszą być spełnione dwa warunki: "ściana budynku usytuowana jest w sposób inny niż równoległy w stronę granicy działki; odległość zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi wynosi nie mniej niż 4 m od granicy tej działki".

W projekcie znalazły się również zmiany dotyczące zastosowania w budynkach elementów drewnianych. Jeden z projektowanych przepisów dopuszcza przy projektowaniu budynku "zastosowanie konstrukcyjnych elementów liniowych (belki, słupy, itp.) wykonanych z drewna klejonego". "Pozwoli to na wykonanie dźwigarów drewnianych nad salą widowiskową, pływalnią, itp., ale również widocznych, drewnianych elementów konstrukcyjnych w budynku użyteczności publicznej" - wskazano. Inne ujęte w rozporządzeniu dopuszczenia dotyczą stosowania wykonanych z drewna elementów nośnych - przy spełnieniu określonych norm dotyczących odporności ogniowej.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Zaznaczono przy tym, że w projekcie uwzględnione zostały przepisy przejściowe, zgodnie z którymi w przypadku zamierzeń budowlanych już zrealizowanych bądź będących w toku realizacji przed dniem wejścia w życie nowelizacji (m.in. jeżeli został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub zmianę pozwolenia bądź o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu) zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz