×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Rząd planuje przyjąć projekt nowego Prawa komunikacji elektronicznej w II kw. br.

Autor: PAP Data: 17 maja 2023 18:28

W II kwartale br rząd planuje przyjąć projekt nowego Prawa komunikacji elektronicznej - wynika z wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowe prawo ma wdrożyć dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE).

Jak podkreśla się we wpisie do Wykazu, nowa ustawa stanowić będzie scalenie w jednym akcie prawnym zmian merytorycznych, zarówno tych wynikających bezpośrednio z EKŁE, jak i z krajowego przeglądu przepisów oraz niezmienionych przepisów, w uporządkowanej i usystematyzowanej formie.

Projektowana ustawa obejmuje całokształt regulacji z zakresu komunikacji elektronicznej - niezbędne definicje; zasady wykonywania gospodarczej działalności w tym obszarze, w tym kwestie wpisu do odpowiednich rejestrów, obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, opłat, zasad prowadzenia konsultacji i konsolidacji, bezpieczeństwa sieci i usług oraz obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Ma też obejmować gospodarowanie częstotliwościami i numeracją; dostęp, w tym dostęp symetryczny, analizy rynku, obowiązki regulacyjne, kalkulację kosztów i rachunkowość regulacyjną, urządzenia radiowe; usługi, w tym prawa użytkowników końcowych, usługę powszechną, kwestie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi komunikacji elektronicznej, tajemnicę komunikacji elektronicznej, cyfrowe transmisje telewizyjne i radiofoniczne; kwestie właściwych organów i postępowania przed Prezesem UKE oraz przepisy karne i kary pieniężne.

Nowe przepisy mają uwzględniać inne podmiotów niż tradycyjni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w praktyce będą to usługi takie jak Skype lub inni usługi komunikacji w internecie. Regulacji podlegać będzie nowy podmiot - przedsiębiorca komunikacji elektronicznej.

Pojawić się mają nowe obowiązki dotyczące np. sieci o bardzo dużej przepustowości, przedsiębiorstw wyłącznie hurtowych, czy też procedura ułatwiająca migrację z przestarzałej infrastruktury miedzianej.

Przepisy przewidywać będą wzmocnienie pozycji konsumenta w relacji z dostawcą usług na etapie przedumownym oraz na etapie świadczenia usług, m.in. obowiązek przekazywania konsumentowi zwięzłego podsumowania warunków umowy według określonego przez KE, jednolitego w całej UE, wzoru. Formularz podsumowania warunków umowy pozwoli konsumentowi na łatwe zapoznanie się z najważniejszymi warunkami umowy oraz porównywanie różnych ofert. Podsumowanie to dostawca usług dostarczać będzie przed zawarciem umowy.

Projekt zapewnia użytkownikom końcowym dostęp do niezależnego narzędzia porównawczego, które ma umożliwiać porównanie warunków świadczenia usług dostępu do internetu oraz usług komunikacji w zakresie ceny i jakości. Gdyby żadne z narzędzi rynkowych nie spełniało kryteriów określonych w PKE, narzędzie będzie zapewniane przez Prezesa UKE.

W obszarze gospodarki częstotliwościami ustawa wprowadzić ma nową definicję i pojęcie częstotliwości zharmonizowanych, oraz możliwość tzw. alternatywnego wykorzystania widma radiowego.

Jak podkreślono w Wykazie, wdrożenie EKŁE nastąpi poprzez przyjęcie dwóch aktów prawnych: nowej ustawy merytorycznej - ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej, zwanej PKE, oraz odrębnej ustawy zawierającej przepisy wprowadzające.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz