×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Sejm: Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o świadczeniu wspierającym wraz z poprawkami

Autor: PAP Data: 23 maja 2023 23:48

Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zaopiniowała pozytywnie wraz z poprawkami rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym. Podczas posiedzenia złożone zostały poprawki o charakterze merytorycznym.

We wtorek sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny szczegółowo rozpatrywała rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym. Komisja pozytywnie zaopiniowała poprawki Biura Legislacyjnego Sejmu o charakterze redakcyjnym.

Pozytywnie zaopiniowano również poprawki o charakterze merytorycznym złożone przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, które w opinii polityków opozycji zmieniają sens całego projektu ustawy.

Przyjęte poprawki merytoryczne dotyczą m.in. zmian w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz wspierającego, a także progów wysokości świadczenia wspierającego.

"W przypadku osób z niepełnosprawnością do 18 lat proponujemy świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach, czyli trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem punktów 7 oraz 8. Przy tym świadczeniu całkowicie znosimy wszelkie ograniczenia związane z podejmowaniem aktywności zawodowej. Oznacza to, że rodzice mogą samodzielnie decydować o stopniu swojego zaangażowania, mogą pracować tyle ile chcą, ile uznają za stosowane. Likwidujemy też wszystkie inne ograniczenia dotyczące kwestii związanych z łączeniem tego świadczenia pielęgnacyjnego z innymi świadczeniami" - wyjaśnił wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

"Świadczenie wspierające będzie tylko dla osób od 18. roku życia. Te osoby już od 16. roku życia będą mogły wystąpić o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Do 18. roku życia ono nie będzie potrzebne, jeśli te poprawki zostaną przyjęte. W momencie, kiedy człowiek staje się dorosły, świadczenie pielęgnacyjne jest wygaszane. Osoba z niepełnosprawnością od tego momentu zaczyna otrzymywać rentę socjalna, świadczenie uzupełniające i świadczenie wspierając. Świadczenie wspierające jest zaprojektowane tak, żeby ono było adresowane do grupy podobnej liczebnie jak świadczenie uzupełaniające, czyli to jest co najmniej 500 tys. osób" - tłumaczył Wdówik.

Oznacza to, że świadczenie pielęgnacyjne dostawać będą opiekunowie osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 18. roku życia. Jednocześnie opiekunowie będą mogli bez ograniczeń podejmować aktywność zawodową. Natomiast gdy osoba z niepełnosprawnością ukończy 18 lat, zmienia się podmiot świadczenia. Świadczenie wspierające przeznaczone będzie dla osób z niepełnosprawnością, po wcześniejszym ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Wiceszef MRiPS wyjaśnił, że kolejna przyjęta poprawka zobowiązuje "ministra właściwego do spraw zabezpieczania społecznego do przeprowadzenia weryfikacji po roku działania tych skali punktowych, czy progi punktowe rzeczywiście odpowiadają założeniom" ustawy i czy "nie wykluczają zbyt dużej liczby osób z tego świadczenia".

Co więcej, kolejne poprawki zakładają również zwiększenie liczby progów wysokości świadczenia wspierającego. W pierwotnej wersji świadczenie wspierające mogło być w wysokości 50 proc. renty socjalnej, 100 proc. renty socjalnej lub 200 proc. renty socjalnej.

"W tej chwili proponujemy sześć wysokości tych świadczeń. Będzie to 40 proc., 60 proc., 80 proc., 120 proc., 180 proc. i 220 proc., czyli rozciąga tę skalę od 40 proc, czyli około 700 zł, do 220 proc. dla osób powyżej 96 pkt, czyli tych najbardziej niepełnosprawnych, to jest około 3,5 tys. złotych" - przekazał Wdówik.

Podczas posiedzenia posłowie opozycji wnieśli wniosek formalny o przerwę w obradach komisji w związku z tym, że członkom komisji nie zostały dostarczone kopie autopoprawek. Wniosek nie uzyskał poparcia.

"Po pierwsze, nie wpuściliście państwo strony społecznej, nie przekazaliście im poprawek. Nawet nikt nie wie, co tam jest. Nie wiemy, czy one są dobre, czy są złe. My ich po prostu nie mamy" - podnosiła posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Monika Rosa (KO) zaznaczyła, że poprawki złożone przez polityków PiS mocno wkraczają w obszar merytoryczny ustawy. "Nie zdążyliśmy ich przeczytać, nie wiemy, jaki będzie wpływ na kształtowany projekt ustawy. Co więcej, strona społeczna, która pracowała z państwem nad tym projektem ustawy, też tych poprawek nie ma" - wskazała.

Pozytywnie zaopiniowane zostały również poprawki wykraczające poza zakres ustawy. Jedna z nich dotyczyła systemu emerytalnego. "Jest konieczność unormowania w prawie krajowym funkcji instytucji łącznikowej dla instytucji właściwych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dla służb mundurowych, prokuratorów i sędziów przez zakład emerytalno-rentowy MSWiA" - wyjaśniła posłanka PiS Teresa Wargocka.

Kolejną przyjętą poprawką jest poprawka wydłużająca o dodatkowe 12 miesięcy możliwości skorzystania z obniżonej składki ZUS według zasady tzw. Małego ZUS-u Plus. Będą mogli skorzystać z niej ci pracodawcy, którzy przynajmniej jeden miesiąc w 2023 roku na takich zasadach odprowadzali składki ZUS.

Przyjęto poprawkę, która ma na celu umożliwienie finansowania kosztów ponoszonych przez ministra ds. zabezpieczenia społecznego w związku z obsługą i realizacją programów wspierania ekonomii społecznej. Źródłami finansowania będzie Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Pracy, a maksymalny limit tych środków to 2,5 proc. przeznaczonych na realizację tych programów.

Kolejna przyjęta poprawka dotyczyła ustawy o Karcie Dużej Rodziny i podnosi maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację tego programu przez gminy, wojewodów i ministra.

Do rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym dodano również poprawki mające charakter redakcyjny względem przepisów przyjętym w związku z pandemią COVID-19. Jedna z nich wydłuża o 12 miesięcy okres przejściowy w kwestii uregulowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Druga dotyczy zaległych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich przeprowadzenie zostaje wydłużone o 180 dni.

Projekt ustawy o świadczeniu wspierającym, przygotowany przez resort rodziny i polityki społecznej, ma wesprzeć osoby mające największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Zgodnie z projektem, świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami, bez względu na jej wiek i dochód. Kwota świadczenia zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej. Jej wysokość w 2023 r., po waloryzacji, wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

Początkowo propozycja MRiPS zakładała, że świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej - zależnie od poziomu potrzeby wsparcia. Po przyjętych na sejmowej komicji polityki społecznej i rodziny poprawkach świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej, Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych.

Pierwszy etap planowany jest od 1 stycznia 2024 r. Świadczenie będzie wówczas dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 200 proc. renty socjalnej.

Drugi etap to 1 stycznia 2025 r. Wówczas świadczenie będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 100 proc. renty socjalnej.

Ostatni, trzeci etap - od 1 stycznia 2026 r. - zakłada, że świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 50 proc. renty socjalnej.

Jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające, wówczas jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości, z możliwością dorabiania do corocznego limitu w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

Dla opiekunów, którzy zaprzestaną sprawowania opieki w związku z wprowadzeniem świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami, uruchomiony zostanie specjalny program ich aktywizacji z budżetem 100 mln zł rocznie. Osoby te będą mogły również otrzymywać odpowiednio zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz