×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Sejm: Komisje pozytywnie o projekcie reformy planowania przestrzennego

Autor: PAP Data: 23 maja 2023 19:19

Sejmowe komisje infrastruktury i samorządu terytorialnego we wtorek pozytywnie zaopiniowały rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sejmowe komisje infrastruktury i samorządu terytorialnego we wtorek pozytywnie zaopiniowały rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podczas posiedzenia zgłoszono kilkadziesiąt uwag, które były efektem prac podkomisji nadzwyczajnej powołanej 11 kwietnia br. "Projekt wprowadza zmiany do 50 ustaw, których zakres zahacza o planowanie przestrzenne" - wskazała posłanka Anna Paluch (PiS), przedstawiając sprawozdanie z prac podkomisji. Przypomniała też, że projekt jest jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy, w którym na reformę przewidziano 900 mln zł.

Połączone komisje sejmowe przyjęły szereg poprawek zarówno o charakterze redakcyjnym i ujednolicającym, jak i merytorycznym. Przyjęto m.in. poprawkę dotyczącą szczególnego trybu wydawania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Można go uruchomić, jeżeli - jak zaznaczyła posłanka Paluch - służą one realizacji dużych inwestycji o szczególne znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa albo gospodarki narodowej. Wskazała, że szczególny tryb będzie mógł być inicjowany tylko przez ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę i przemysł zbrojeniowy.

Dodano też artykuł stanowiący, że Rada Ministrów może wystąpić do wojewody o wydanie zarządzenia w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla inwestycji, których wartość wynosi co najmniej 500 mln zł i które stworzą co najmniej 50 nowych miejsc pracy. Wskazano, że rada gminy wyraża zgodę na realizację takiej inwestycji.

Połączone komisje nie zaakceptowały natomiast m.in. poprawki, która przesuwała obligatoryjny termin sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania z roku 2026 na 2028. Odrzucono również poprawkę wprowadzającą pięcioletni termin ważności dla wszystkich wydanych warunków zabudowy (WZ), a nie jak - przewiduje projekt - tylko wydanych po 1 stycznia 2026 r.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowe narzędzie planistyczne - plan ogólny, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Gminy będą miały na to czas do 1 stycznia 2026 r.

Plan ogólny ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jego ustalenia będą podstawą do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Według wiceministra rozwoju i technologii Piotra Uścińskiego nowelizacja przepisów jest potrzebna od początku obowiązywania obecnej ustawy, kiedy w 2003 r. wszystkie gminy miały obowiązek przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. "Nie wszystkie to zrobiły, do dziś w wielu gminach mamy tzw. lukę planistyczną. Mam nadzieję, że ten projekt poprawi błędy i wyeliminuje pewne problemy w przyszłości" - powiedział. Wskazał też, że proponowana nowela ma rozwiązywać problem braku udziału inwestorów w finansowaniu publicznej infrastruktury służącej obsłudze inwestycji.

Napisano, że plany ogólne będą prostymi do przygotowania dokumentami, a termin ich wdrożenia przez gminy do 1 stycznia 2026 r. jest realny do wprowadzenia. Plan ogólny będzie uchwalany dla całej gminy i będzie aktem prawa miejscowego, obowiązującym wszystkich mieszkańców na terenie gminy. Zaznaczono, że wszystkie wydawane dokumenty - zarówno plany miejscowe, jak i decyzje o warunkach zabudowy - będą musiały być zgodne z planem ogólnym.

Nową formą planu miejscowego będzie zintegrowany plan inwestycyjny sporządzany na wniosek inwestora, docelowo zastępujący tzw. specustawę mieszkaniową. Wskazano, że inwestor będzie mógł np. zobowiązać się do budowy szkoły lub wsparcia takiej inwestycji. W projekcie doprecyzowano przepisy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy, m.in. obszar analizowany ograniczono do 200 m.

Projekt przewiduje też uruchomienie nieodpłatnego i dostępnego dla wszystkich zainteresowanych Rejestru Urbanistycznego.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz