×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o delegowaniu kierowców

Autor: PAP Data: 28 lipca 2023 12:11

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Celem ustawy jest m.in. jest ochrona polskiego rynku przewozów drogowych przed nieuczciwą konkurencją przewoźników z innych państw członkowskich oraz spoza Unii Europejskiej.

Wcześniej w piątek sejmowa Komisja Infrastruktury opowiedziała się za przyjęciem obu bloków poprawek Senatu.

Poprawki te miały charakter doprecyzowujący, dotyczyły też m.in. - jak tłumaczył wcześniej senator Jan Hamerski (PiS) podczas prac w izbie wyższej - wprowadzenia "obowiązku rejestracji w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT także przewozów kabotażowych, rzeczy wykonywanych przez przewoźników spoza UE oraz przewoźników podlegających przepisom rozporządzenia PE i Rady".

Nowe prawo wdraża unijne przepisy w zakresie delegowania i kontroli delegowania kierowców, sankcji i egzekwowania tych przepisów oraz szkoleń funkcjonariuszy kontrolnych. W nowych przepisach określono ponadto zasady współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcją Pracy w tym zakresie.

Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym odnosi się do przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim spoza Unii Europejskiej, i kierują tymczasowo kierowcę, czyli pracownika, do pracy na terytorium Polski w związku z realizacją usługi transportu drogowego.

Podstawowym obowiązkiem przewoźnika drogowego, który deleguje swojego kierowcę na terytorium Polski, będzie - w przypadku przewoźnika z innego państwa członkowskiego - zgłoszenie kierowcy najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania przy użyciu specjalnego serwisu internetowego, interfejsu publicznego połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym, i zapewnienie, aby kierowca dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej. Pozwoli to na sprawdzenie przestrzegania wymogów w trakcie kontroli drogowej.

W przypadku przewoźnika z państwa trzeciego, czyli spoza UE, będzie wymagane zgłoszenie kierowcy bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy i wyposażenie go w papierowe potwierdzenie delegowania, które ma być okazywane podczas kontroli drogowej.

System kontroli delegowania kierowców na terytorium Polski będzie obejmował kontrolę drogową wykonywaną przez Inspekcję Transportu Drogowego, a także kontrolę prawidłowości delegowania oraz warunków zatrudnienia kierowców delegowanych na terytorium Polski. Te czynności kontrolne będą wykonywane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Ustawa reguluje ponadto kwestie dotyczące wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Rozwiązania te dotyczą uproszczenia systemu naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla zatrudnianych kierowców.

Przepisy upraszczają też obsługę administracyjną w zakresie rozliczania kierowców w przedsiębiorstwach transportowych, co ma zmniejszyć koszty z nią związane.

W ustawie zawarto również zapis o wykorzystaniu systemu SENT przy kontroli przewozów wykonywanych przez przewoźników zagranicznych na podstawie zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego ds. transportu albo na podstawie wielokrotnego zagranicznego zezwolenia wydawanego przez Międzynarodowe Forum Transportowe. Zagraniczny przewoźnik będzie musiał dokonać zgłoszenia do rejestru SENT przed przekroczeniem granicy Polski. Ponadto, przewoźnik zagraniczny będzie zobowiązany uzyskać numer referencyjny, czyli identyfikator nadawany każdemu zgłoszeniu przewozu. Zgłoszenie takie będzie zawierało między innymi informacje o państwie załadunku i państwie rozładunku towaru.

Obowiązkowi zgłoszenia będzie podlegał także przewóz wykonywany przez przewoźników zagranicznych, który jest zwolniony, na mocy wiążących Polskę umów międzynarodowych o transporcie drogowym, z obowiązków posiadania zezwoleń. W przypadku braku zgłoszenia przewozu przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia. Za brak dopełnienia obowiązku zgłoszenia przewozu oraz wymogów z tym związanych przewiduje się kary pieniężne.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz