×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Sejm uchwalił ustawę o uczestnictwie pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia

Autor: PAP Data: 26 maja 2023 17:20

Sejm uchwalił w piątek rządową ustawę o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. Regulacja dostosowuje polskie prawo do nowych przepisów unijnych.

Za ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek głosowało 439 posłów, przeciw było trzech, wstrzymało się ośmiu.

Ustawa przygotowana przez MRiPS dostosowuje polskie prawo do nowych przepisów unijnych, które dotyczą transgranicznego łączenia i podziału spółek kapitałowych.

Chodzi o rozszerzenie dotychczasowych regulacji, związanych z uczestnictwem pracowników w zakresie przekształceń i podziałów spółek. Proponowane rozwiązania mają zwiększyć lojalność pracowników wobec firmy i poczucie odpowiedzialności za jej losy, a także przyczynić się do budowania zaufania wewnątrz organizacji.

Uregulowane zostały formy uczestnictwa pracowników w spółce, która powstała w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

Chodzi o prawo do wyznaczenia lub wyboru określonej liczby członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów, prawo do rekomendowania członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów oraz prawo do sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych albo wszystkich członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów.

Według ustawy realizacja prawa pracowników do uczestnictwa w spółce może nastąpić według jednego z dwóch modeli. Pierwszy polega na tym, że o formie uczestnictwa pracowników decyduje się w ramach negocjacji ze specjalnym zespołem negocjacyjnym, jeszcze zanim dojdzie do powstania spółki w wyniku wymienionych transformacji transgranicznych.

Zgodnie z drugim modelem realizacja uprawnień pracowników następuje po powstaniu spółki w wyniku transformacji transgranicznej przy wsparciu zespołu przedstawicielskiego.

W przypadku wyboru pierwszego modelu tworzy się specjalny zespół negocjacyjny. W jego skład wejdzie reprezentacja pracowników danej spółki. Będzie on prowadził negocjacje dotyczące zawarcia porozumienia z właściwymi organami spółki, określającego zasady uczestnictwa pracowników w nowopowstałej spółce.

Zastosowanie drugiego modelu oznacza, że pracownicy spółki są uprawnieni do wyznaczenia albo wyboru, albo rekomendowania członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów spółki, która powstała w wyniku transformacji transgranicznej. Pracownicy będą także uprawnieni do sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych albo wszystkich członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów spółki powstałej w wyniku transformacji transgranicznej.

Osoby, które będą reprezentować pracowników w radzie nadzorczej albo radzie dyrektorów mają być wybierane przez pracowników w wyborach bezpośrednich i tajnych, zgodnie z regulaminami przyjętymi przez specjalny zespół negocjacyjny albo zespół przedstawicielski.

Autorzy ustawy podkreślają, że nowe przepisy mają chronić przedstawicieli pracowników. Pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy takiej osoby.

Nie będzie też mógł zmienić jednostronnie warunków pracy lub wynagrodzenia na niekorzyść pracownika, który jest członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej albo radzie dyrektorów, w czasie trwania mandatu bez zgody: reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej; okręgowego inspektora pracy, jeżeli pracownik nie jest reprezentowany przez zakładową organizację związkową.

Nowe przepisy mają wejść w życie 15 września 2023 r.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz