×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Senat: Komisja za poprawką do budżetu, zwiększającą świadczenie 500 plus do 800 zł od czerwca 2023 r.

Autor: PAP Opublikowano: 25 lipca 2023 19:55

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała we wtorek, aby świadczenie 500 plus zostało zwiększone o 300 zł z mocą od czerwca 2023 r. Odpowiednią poprawkę zgłoszono do nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r.

We wtorek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych omawiała nowelizację budżetu na 2023 r. oraz nowelizację ustawy okołobudżetowej. Ustawa zwiększa limit wydatków państwa w tym roku do nie więcej niż 693,4 mld zł (wcześniej było to 672,5 mld zł), dochody budżetu zostały zwiększone do 601,4 mld zł (poprzednio było to 604,5 mld zł), zaś deficyt budżetu państwa został ustalony na maksymalnie 92 mld zł (poprzednio - 68 mld zł).

"Mamy poprawić coś, czego w moim przekonaniu poprawić się nie da" - powiedział podczas obrad komisji senator Koalicji Obywatelskiej Paweł Arndt. "Budżet jest nieprzejrzysty" - dodał.

Z kolei przewodniczący KBiFP i senator Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Kleina dopytywał m.in. o to, czy nowelizacja uwzględnia wnioski Najwyższej Izby Kontroli dotyczące budżetu państwa, w tym włączenie funduszy celowych do budżetu państwa. Kleina dopytywał także o rozdysponowanie tworzonej w nowelizacji rezerwy celowej na kwotę 16 mld zł.

Z wypowiedzi wiceministra finansów Sebastiana Skuzy i przedstawicieli resortu finansów wynika, że 7 mld zł to środki na pomoc dla rolników, a 8 mld zł to wydatki majątkowe, związane z obronnością.

"Zgłaszam poprawkę, zwiększającą kwotę świadczenia 500 plus do 800 zł od 1 czerwca 2023 r. Źródłem finansowania jest ta rezerwa celowa" - powiedział senator Kleina.

W odpowiedzi z sali padły słowa, że zgłaszając poprawkę senator Kleina uniemożliwia udzielenie pomocy rolnikom. Komisja poparła poprawkę, poza tym poparła drugą poprawkę przewodniczącego KBiFP, na mocy której 10 mln zł z rezerwy celowej ma zostać przekazane na wydatki majątkowe urzędów morskich.

Komisja omawiała także nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (tzw. ustawy okołobudżetowej) oraz niektórych innych ustaw. Do tego aktu prawnego senatorowie nie zgłosili żadnych poprawek.

Nowelizacja budżetu wynika m.in. z aktualizacji założeń makroekonomicznych. Zgodnie z obecną prognozą, PKB w tym roku ma realnie wzrosnąć o 0,9 proc. (1,7 proc. planowane było pierwotnie), zaś inflacja średniorocznie ma wynieść 12 proc. (było 9,8 proc.). Poza tym w budżecie założono, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. na koniec roku (pierwotnie zakładano 5,4 proc.), a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniesie 7104 zł.

Zwiększeniu uległy także niektóre kategorie wydatków. Wśród nich jest przekazanie samorządom w bieżącym roku dodatkowych dochodów w wysokości ponad 14 mld zł. Mają one stanowić uzupełnienie subwencji ogólnej. W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej uwzględnione zostały środki na wypłatę w 2023 r. nagrody specjalnej dla nauczycieli oraz wyższe środki w związku z planowanym ustaleniem od dnia 1 lipca 2023 r. wyższej kwoty bazowej służącej ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach zmian w budżecie przekazane zostaną dodatkowe środki z możliwością ich przeznaczenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 roku (dodatkowe środki będą również skierowane dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy rządowe) oraz o odmrożeniu od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne dwa lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

Z kolei w nowelizacji ustawy okołobudżetowej zapisano zasady podziału kwoty przeszło 14 mld zł, jaka ma trafić do samorządów. Poza tym ustawa umożliwia wypłatę jednorazowych dodatków pracownikom budżetówki, a także wypłatę nagród nauczycielom i dodatkowego wynagrodzenia dla sędziów, asesorów i referendarzy.

Ustawa przewiduje odmrożenie od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne dwa lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023. W ustawie zakłada się także zwiększenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i fundusze socjalne dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin od 1 lipca br. Zwiększone wpłaty środków zostaną przekazane do 30 września 2023 r.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz