×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Senat: Komisja zgłosiła poprawki do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Autor: PAP Opublikowano: 20 lipca 2023 16:06

Komisja senacka przyjęła cztery poprawki do noweli ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Nowe przepisy mają usprawnić zarządzanie państwowym zasobem ziemi przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Sejm uchwalił 13 lipca br. nowelę ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła w czwartek projekt ustawy wraz z 4 poprawkami. Poprawki zostały zgłoszone przez przewodniczącego komisji Jerzego Chróścikowskiego.

Jak oceniło Biuro Legislacyjne Senatu, poprawki 1-3 miały charakter doprecyzowujący. Poprawka czwarta wprowadza przepis przejściowy, na podstawie którego nowe przepisy będą miały zastosowanie do nieruchomości nabytych przed dniem wejścia w życie ustawy.

W ustawie znalazły się przepisy dotyczące zmniejszenia wpływu wahających się cen pszenicy na wysokość czynszu dzierżawnego. Chodzi o zmianę sposobu liczenia czynszu dzierżawnego KOWR. Według nowelizacji, należność z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa określanego w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy ustalana ma być teraz na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za 11 kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu. Obecnie jest to ustalane na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającego termin płatności czynszu.

Nowela przewiduje również ułatwienia w wydzierżawianiu gruntów na cele związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Chodzi o grunty najniższych klas bonitacyjnych - klasy VI i VIz. Ponadto Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie mógł przekazywać - w drodze umowy - Lasom Państwowym grunty z przeznaczeniem na lasy oraz grunty przeznaczane na potrzeby gospodarki leśnej, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Będzie się to odbywało w drodze umowy zamiast - jak dotychczas - w drodze decyzji administracyjnej.

Nowelizacja przewiduje pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego. KOWR będzie mógł udzielać bezzwrotnej pomocy finansowej na budowę, remont czy rozbudowę dróg.

Nowe przepisy zapewnią możliwość kontynuowania działalności rolniczej przez osoby fizyczne lub prawne, prowadzące gospodarstwo rolne, które posiadają zadłużenie powstałe w związku z prowadzoną przez nie działalnością rolniczą. Rolnik będzie mógł w zamian za spłatę zadłużenia przekazać KOWR własność swojej nieruchomości i jednocześnie dalej ją uprawiać jako dzierżawca. Rozwiązanie to będzie możliwe poprzez nabycie przez KOWR nieruchomości rolnej będącej ich własnością. Spłaty ich zobowiązań w całości lub w części zostaną pokryte przez KOWR, poprzez zawarcie umowy dzierżawy, a właścicielem dalej może być poprzedni właściciel bez obowiązku przeprowadzania przetargu.

Ponadto KOWR będzie mógł wydłużyć określony w umowie termin całkowitej spłaty należności, nie dłuższy niż 25 lat, o ten sam okres, na który udzielił odroczenia ich spłaty.

Nowelizacja wprowadza ułatwienia w obrocie nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Przewiduje ona wyłączenie stosowania przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w stosunku do nieruchomości rolnych, w których powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 0,3 ha.

Nowe przepisy mają zasadniczo wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz