×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Senat odrzucił ustawą o ocenach oddziaływania na środowisko

Autor: PAP Data: 28 lipca 2023 13:55

Senat odrzucił w piątek nowelizację ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustawa przewiduje rozwiązania, które m.in. usprawnią wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Za odrzuceniem nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw opowiedziało się 51 senatorów, przeciw było 46, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Zdaniem senatorów nowelizacja będzie miała negatywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego w Polsce. W toku debaty zgłoszono obawy, że wprowadzenie specjalnych zapisów dla tzw. strategicznych inwestycji ograniczy obywatelom prawo do informacji, wyrażania swoich opinii i udziału w podejmowaniu decyzji w kwestiach dotyczących ochrony przyrody. Wskazywano, że nowelizacja nie była poddana konsultacjom społecznym.

Uchwalona przez Sejm nowela ma usprawnić proces przygotowywania i realizacji inwestycji, w tym liniowych takich jak drogi, inwestycje wodne i przeciwpowodziowe, a także te związane z obronnością państwa.

Nowelizacja przewiduje, że do katalogu inwestycji strategicznych zostaną dodane: linie tramwajowe i metro, inwestycje dotyczące lotnisk użytku publicznego, a także inwestycje związane z wydobywaniem kopalin i węglowodorów ze złóż. Dotyczy to również obiektów szczególnie ważnych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Dla takich inwestycji nie będzie wymagana zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nowelizacja ma również wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, jeśli chodzi o wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także przyspieszyć sprawy prowadzone przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. W trakcie prac sejmowych do noweli dodano zmiany, które mają uszczelnić transgraniczne przemieszczanie odpadów, a także ułatwić proces związany z nakazaniem usunięcia nielegalnie przemieszczonych odpadów. Podwyższono też kary administracyjne związane z nielegalnym przemieszczaniem odpadów do 1 mln zł. Kolejne zmiany mają usprawnić realizację projektów energetyki jądrowej. Zgodnie z nimi, przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji nie będzie się stosować do umów o roboty budowlane dotyczących inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, zawartych między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą). Ma to obniżyć koszty z tytułu wykonania umowy na roboty budowlane.

Teraz uchwałą Senatu ws. odrzucenia noweli zajmie się Sejm.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz