×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Śląskie: GDDKiA zamówiła projekt przebudowy DK78 między planowanymi obwodnicami

Autor: PAP Data: 18 maja 2023 19:22

Dokumentację projektową przebudowy blisko 6-kilometrowego fragmentu drogi krajowej nr 78 między miejscowościami Pradła i Irządze (Śląskie) zamówił katowicki oddział GDDKiA. Odcinek znajduje się między projektowanymi nowymi obwodnicami: Pradeł oraz Szczekocin i Goleniów.

Jak wynika z informacji rzecznika katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marka Prusaka, warta blisko 2 mln zł umowa z Wrocławskim Biurem Projektów Drosystem zakłada przygotowanie projektu budowalnego do 12 miesięcy, wsparcie na etapie przetargu na roboty (8 miesięcy) i nadzór autorski (82 miesiące).

"Termin realizacji wszystkich zadań przewidzianych umową wyniesie 109 miesięcy. Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2025-2027 r." - uściślił Prusak. To perspektywa już po budowie planowanego ciągu obwodnic na drodze nr 78 wiodącej z centralnej części woj. śląskiego w kierunku woj. świętokrzyskiego (poprzez Jędrzejów i trasę S7 do Kielc).

Prusak zaznaczył, że istniejąca droga między Pradłami i Irządzami zostanie przebudowana z zachowaniem przekroju jednego pasa ruchu w każdą stronę, dostosowaniem nośności jezdni do 11,5 tony na oś, przebudową skrzyżowań, budową infrastruktury dla pieszych i rowerzystów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnic: Kroczyc, Pradeł, oraz Szczekocin i Goleniów (zaczynającej się na wysokości miejscowości Irządze) katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamówił w efekcie trzech przetargów pod koniec listopada 2020 r.

Są to trzy sąsiadujące ze sobą inwestycje o łącznej długości prawie 25 km, które mają powstać w rządowym programie budowy 100 obwodnic. Ich wykonanie przewidziano pierwotnie na lata 2023-25.

Obwodnice kolejno: Kroczyc, Pradeł oraz Szczekocin i Goleniów będą kontynuacją obwodnic Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Poprowadzone będą po nowym śladzie, wytyczonym na niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola uprawne - jako droga główna ruchu przyspieszonego o przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch pasów ruchu.

Projekty budowlane, projekty wykonawcze i materiały do decyzji ZRID (Zgód na Realizację Inwestycji Drogowych) wykonują: dla obwodnicy Szczekocin i Goleniów - spółka Mosty Katowice (za blisko 3,5 mln zł), a dla obwodnic Kroczyc oraz Pradeł - spółka Gramar z Lublińca (za 2 mln zł i niespełna 1,2 mln zł). Wykonawcy ci będą też odpowiedzialni za pozyskanie pozwoleń, wsparcie przy przetargach na prace budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

W pobliżu trwa realizacja - w dwóch etapach - obwodnicy Zawiercia oraz sąsiedniej Poręby w ciągu DK 78. Ta inwestycja została rozpoczęta przed ogłoszeniem programu 100 obwodnic.

Projekt i budowę dłuższego, zachodniego odcinka tej inwestycji - o długości 16,7 km, wraz m.in. z węzłem Kuźnica - GDDKiA zamówiła w grudniu 2019 r. Termin realizacji wynosi 37 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych - umowny termin przypadał w kwietniu 2023 r.

W styczniu 2020 r. podpisano natomiast umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla krótszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia - ponad 7,6 km między zawierciańskimi dzielnicami Kromołów i Żerkowice. W październiku 2021 r. ukończono projekt budowlany. Zadanie przewidziano do realizacji w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych w latach 2023-2025.

Planowane przez GDDKiA południowe obejście Zawiercia (i Poręby) o długości 24,3 km ma być nowym dwujezdniowym odcinkiem drogi krajowej nr 78, łączącym się ze zbudowaną w poprzednich latach dwujezdniową obwodnicą Siewierza. Na drugim swoim docelowym końcu południowa obwodnica Zawiercia ma przejść bezpośrednio w jednojezdniowe obwodnice Kroczyc, Pradeł oraz Szczekocin i Goleniów.

W woj. śląskim w rządowym programie mają powstać też obwodnice: Herbów Nowych i Blachowni (11 km w ciągu DK46) oraz Świerklańca i Nakła Śląskiego (12 km w ciągu DK78). Dokumentacje przedprojektowe obu tych przedsięwzięć zostały zamówione w maju 2021 r. Zadania przewidziano do realizacji w latach 2025-2028.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz