×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Ukazała się nowela precyzująca obowiązek koncesyjny dla benzyn silnikowych o wysokiej zawartości etanolu

Autor: PAP Opublikowano: 11 września 2023 18:26

Rząd nowelizuje rozporządzenie w sprawie wykazu paliw ciekłych podlegających koncesjonowaniu, tak by obowiązkowi koncesyjnemu nie dotyczył biopaliw ciekłych przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, zmieniający rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących .

Jak podano celem nowelizacji jest dostosowanie rozporządzenia do obecnego brzmienia Nomenklatury Scalonej oraz usunięcie wątpliwości odnośnie kwalifikacji benzyn silnikowych o wysokiej zawartości etanolu do obowiązku koncesyjnego i obowiązku wpisu do rejestru oraz koncesjonowania działalności związanej z obrotem biopaliwami ciekłymi przeznaczonymi na cele inne niż opałowe, napędowe i żeglugowe.

W uzasadnieniu poinformowano, że projektowane rozporządzenie zastępuje kod CN 2207 20 00 kodem CN 3824 99 92 66. Wyjaśniono, że 'stary kod(...) w Nomenklaturze Scalonej był opisany jako: "Alkohol etylowy produkowany z produktów rolnych z wyjątkiem produktów zawierających ponad 0,3 proc. (m/m) wody mierzonej zgodnie z normą EN 15376, oraz alkohol etylowy produkowany z produktów rolnych w mieszankach benzyny z zawartością alkoholu etylowego ponad 10 proc. (v/v)".

"Określenie w rozporządzeniu tak rozumianego kodu CN 2207 20 00 skutkowało zamierzonym przez ustawodawcę objęciem obowiązkiem koncesyjnym i obowiązkiem wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłego - benzyn silnikowych o wysokiej zawartości etanolu, w tym benzyn typu E85 stosowanych jako paliwo rajdowe, niemożliwych do ujęcia w obrębie biopaliw ciekłych w § 1 pkt 10 oraz § 2 pkt 12 zmienianego rozporządzenia" - wskazano.

W uzasadnieniu dodano, że w następstwie nowelizacji Nomenklatury Scalonej zakres kodu CN 2207 20 00 "uległ zawężeniu i nie obejmuje już alkoholu etylowego w mieszankach benzyny z zawartością alkoholu etylowego ponad 10 proc. (v/v)". Jak podano mieszanka ta kwalifikuje się teraz do kodu CN 3824 99 92 66 opisanego w Nomenklaturze Scalonej jako: "Alkohol etylowy produkowany z produktów rolnych, skażony lub nieskażony, z wyjątkiem produktów zawierających ponad 0,3 proc. (m/m) wody mierzonej zgodnie z normą EN 15376, oraz alkohol etylowy produkowany z produktów rolnych w mieszankach benzyny z zawartością alkoholu etylowego ponad 10 proc. (v/v). Przeznaczony do użycia jako paliwo".

Zwrócono uwagę, że projektowane rozporządzenie doprecyzowuje także "niejasne przepisy" zawarte w § 1 pkt 10 oraz w § 2 pkt 12, na podstawie których pojawia się wątpliwość czy koncesjonowaniu podlegają również takie wyroby jak: alkohol etylowy spożywczy, przemysłowy czy farmaceutyczny, estry metylowe stosowane w przemyśle, olej roślinny spożywczy, itp., czyli wyroby niewątpliwie wytworzone z biomasy, ale nie funkcjonujące jako biopaliwo.

Dodano, że wątpliwości te dotyczą też koncesjonowania działalności gorzelni, estrowni, tłoczni oleju roślinnego, zakładów, hurtowni, sklepów spożywczych i innych pośredników i uczestników obrotu ww. wyrobami.

W uzasadnieniu zaznaczono, że dla uniknięcia tych wątpliwości i uniknięcia posiadania koncesji, w tym "niekiedy" zabezpieczenia majątkowego przez ww. podmioty, uwzględniając konsekwencje wynikające z wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, projektowane rozporządzenie wprowadza wyjaśnienie, że "obowiązkowi koncesyjnemu nie podlegają biopaliwa ciekłe przeznaczone na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe".

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz