×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

W trzecim kwartale rząd planuje przyjąć plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego

Autor: PAP Data: 07 sierpnia 2023 16:32

W trzecim kwartale br. rząd planuje przyjąć plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego – wynika z informacji opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

W poniedziałek na stronach wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację dotyczącą prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów ws. przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego.

W informacji wskazano, że obserwowana w ostatnich latach intensyfikacja procesów gospodarowania w polskich obszarach morskich, zdefiniowanych w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej stanowi przesłankę przemawiającą za koniecznością kompleksowego uregulowania procesów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym wód Zalewu Wiślanego.

"Aktualnie dla wód Zalewu Wiślanego nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego" - podkreślono.

Istotą rozwiązań przyjętych w projekcie rozporządzenia jest przyjęcie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego.

Zaznaczono, że głównym celem przyjęcia planu jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych w granicach Zalewu Wiślanego.

Zgodnie z intencjami autorów, czyli resortu infrastruktury, plan ma umożliwić koordynację funkcjonalną i terytorialną różnorodnych działań przestrzennych, w tym w szczególności realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sposób zrównoważony, "tj. zapewniający efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych".

Ma on też ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem "zapewnić trwałość nieodnawialnych zasobów i procesów przyrodniczych w perspektywie obecnego i kolejnych pokoleń". Plan ma też pozwolić osiągnąć cele wynikające z krajowych dokumentów strategicznych.

W wykazie prac legislacyjnych rządu dodano, że "plan będzie stanowił podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów wód Zalewu Wiślanego". "Plan będzie narzędziem równoważenia interesów wykorzystania przestrzeni morskiej, ponieważ diagnozuje przestrzenne uwarunkowania rozwoju, określa elementy składowe układu przestrzennego i ich wzajemne relacje oraz wskazuje ich pożądany kształt" - podano.

W wykazie wskazano ponadto, że plan przyznaje priorytety wybranym sposobom wykorzystania i zapewnia spójność całości proponowanych rozwiązań. "Służy temu przyznawanie akwenom wydzielonym w planie funkcji podstawowej, określającej wiodące przeznaczenie akwenu, którego nie mogą zakłócać inne sposoby jego wykorzystania" - wyjaśniono.

"Plan wprowadza istotne nakazy, zakazy i ograniczenia odnoszące się do korzystania z wód Zalewu Wiślanego, rozstrzyga o rozmieszczeniu w tych obszarach inwestycji celu publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej oraz określa obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, poszukiwania, rozpoznawania kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż" - przekazano w informacji dodając, że plan "wskazuje także akweny, na których warto lokować takie sposoby zagospodarowania obszarów, których jednoczesne występowanie przynosi korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne".

Autorzy projektu podkreślili, że analiza uwarunkowań wykonana w ramach planu wskazuje na potrzebę zabezpieczenia przestrzeni Zalewu Wiślanego dla takich działań, jak rozbudowa potencjału gospodarki morskiej opartej na funkcjach sieci portów morskich oraz zapewnienie możliwości rozwoju i bezpieczeństwa żeglugi morskiej.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz