×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Zysk Grupy PKO BP wyniósł 1 mld 454 mln zł w I kw. br. - wyższy rdr o 28 mln zł (aktualizacja)

Autor: PAP Data: 18 maja 2023 09:06

Skonsolidowany zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za I kwartał 2023 r. wyniósł 1 mld 454 mln zł, czyli był wyższy o 28 mln zł niż w analogicznym okresie 2022 r. - poinformował w czwartek bank. Zauważono, że depozyty klientów wyniosły 350 mld zł, tj. wzrosły o 29 mld zł rok do roku.

Bank wskazał w raporcie na poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 5 mld 545 mln zł (co oznacza wzrost o prawie 1,05 mld zł w stosunku do I kw. 2022 r., głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o prawie 1,1 mld zł oraz wyniku z tytułu prowizji i opłat o 20 mln zł, przy spadku wyniku pozostałego o 70 mln zł), a z drugiej strony na pogorszenie o 819 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości - na skutek ujęcia w I kwartale 2023 roku kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości 967 mln zł.

"Skonsolidowany zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za I kwartał 2023 r. wyniósł 1 454 mln zł, czyli był wyższy o 28 mln zł niż w analogicznym okresie 2022 r." - poinformował w PKO BP.

Zaznaczono, że bank odnotował w I kw. wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 154 mln zł - licząc rok do roku, wzrost kosztów rzeczowych o 95 mln zł oraz wzrost kosztów amortyzacji o 13 mln zł. Jednocześnie koszty regulacyjne spadły o 105 mln w stosunku do I kw. 2022 r., m.in. w efekcie braku w I kwartale 2023 roku składki na fundusz gwarancyjny banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W efekcie bank odnotował wzrost skali działania. Suma aktywów PKO BP na koniec I kw. 2023 r. osiągnęła poziom około 444 mld zł, co oznacza wzrost o 22 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz o 13 mld zł w porównaniu do końca 2022 roku. Depozyty klientów wyniosły 350 mld zł, tj. wzrosły o 29 mld zł w porównaniu do stanu na koniec marca 2022 roku oraz o 11 mld zł w odniesieniu do stanu na koniec grudnia 2022 roku.

PKO BP wskazał, że finansowanie udzielone klientom wyniosło około 252 mld zł i wzrosło o ponad 1 mld zł w ujęciu rocznym. Nastąpiło to, jak wyjaśnił bank, "głównie w efekcie wzrostu finansowania udzielonego podmiotom gospodarczym zarówno w formie kredytu jak również emisji obligacji i leasingu, przy spadku kredytów bankowości hipotecznej m.in. w efekcie dotwarzania rezerw na ryzyko prawne oraz ujęcia skutków tzw. +wakacji kredytowych+ w łącznej wysokości blisko 6 mld zł, co wpłynęło na obniżenie wartości bilansowej brutto tych kredytów".

"Na 31 marca 2023 roku Grupa Kapitałowa: posiadała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio 17,6 proc. i 20,2 proc., zajmowała pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych z udziałem w rynku w wysokości 20,4 proc., była liderem pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących dla klientów indywidualnych (ponad 9,1 mln sztuk)" - podał bank w raporcie.

PKO BP wyliczył także, że na koniec I kw. 2023 r. wolumen kredytów detalicznych - mieszkaniowych i konsumpcyjnych - wyniósł 127,2 mld zł i był taki sam, jak na koniec IV kw. 2022 r., ale niższy o 4,3 proc. niż na koniec I kw. 2022 r., kiedy wynosił 132,9 mld zł. W nowej sprzedaży bank zanotował zaś wzrosty w ujęciu kwartalnym. Sprzedał kredyty mieszkaniowe o wartości 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 16 proc. w stosunku do IV kw. 2022 r., kiedy było to 2,2 mld zł. Natomiast sprzedaż nowych kredytów konsumpcyjnych wyniosła w I kw. 3,8 mld zł w stosunku do 3,7 mld zł w IV kw. 2022 r. Tym samym bank w I kw. br. zwiększył nową sprzedaż o 7,8 proc. w stosunku do IV kw. 2022 r., a wobec I kw. ubiegłego roku nowa sprzedaż wzrosła o 8,5 proc.

Bank zwiększył także finansowanie klientów korporacyjnych (chodzi o kredyty, leasing i faktoring oraz obligacje korporacyjne i komunalne). Na koniec I kw. br. wartość finansowania wynosiła 91,3 mld zł i była o 8,2 proc. wyższa niż w IV kw. 2022 r. Największy wzrost bank odnotował w kredytach, których wartość wzrosła z 60,4 mld zł w IV kw. do 66,5 mld zł w I kw. 2023 r. W stosunku do I kw. 2022 r. wzrost wartości finansowania udzielonego klientom korporacyjnym wyniósł 16,6 proc.

Bank podał, że w I kw. 2023 r. liczba pozwów składanych przez posiadaczy kredytów frankowych wyniosła ponad 2,67 tys., co oznacza wzrost o ponad 42 proc. w stosunku do IV kw. 2022 r. oraz o 60 proc. wobec I kw. 2022 r. W efekcie na koniec marca 2023 r. przeciwko bankowi toczyły się 22 193 postępowania sądowe (na 31 grudnia 2022 było ich 19 522) dotyczące kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu prawie 9,05 mld zł (na 31 grudnia 2022 roku było to nieco ponad 7,7 mld zł).

Dodano, że w I kwartale 2023 roku bank zwiększył koszt ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do franków o 967 mln zł. Jednocześnie bank zaznaczył, że do końca I kwartału 2023 roku zarejestrowano 48,1 tys. wniosków o mediacje, 28 564 mediacje zakończyły się pozytywnie, a 10 005 - negatywnie. Łączna liczba ugód zawartych do 31 marca 2023 roku wyniosła 27 405, z czego 26 585 ugód zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 820 ugód w toku postępowań sądowych.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz