Partnerzy portalu
Dyrektywa SUP - kolejne tygodnie niepewności dla HoReCa Mateusz Słodczyk, adwokat w Noerr, specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz transakcjach fuzji i przejęć./fot. materiały prasowe

Dyrektywa SUP - kolejne tygodnie niepewności dla HoReCa

Autor: www.horecatrends.pl Data: 02 lipca 2021 15:13

- Projekt przepisów implementujących postanowienia dyrektywy SUP do polskiego porządku prawnego jest na etapie opiniowania. To kolejne tygodnie niepewności dla sektora HoReCa i sieci handlowych - mówi Mateusz Słodczyk, adwokat w Noerr, specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz transakcjach fuzji i przejęć.

Mateusz Słodczyk, adwokat w Noerr: Sektor HoReCa jest zdezorientowany – w kontekście przepisów dot. jednorazowych opakowań. Kiedy nowa dyrektywa wchodzi w życie i co w praktyce będą one oznaczać dla sektora HoReCa? 

HT.pl: Od 3 lipca 2021 roku branżę opakowań, sektor HoReCa i branżę spożywczą czeka reorganizacja w kontekście produkowania oraz wprowadzania do obrotu jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. W tym dniu wejdzie w życie tak zwana „dyrektywa plastikowa”, czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (dyrektywa SUP – Single Use Plastic). Kiedy przepisy zaczną oficjalnie obowiązywać w Polsce, tego jeszcze nie wiadomo.

Projekt przepisów implementujących postanowienia dyrektywy SUP do polskiego porządku prawnego, tj. projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, został już co prawda opublikowany na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale jest on obecnie na etapie opiniowania. Oznacza to dalsze tygodnie lub miesiące niepewności dla sektora HoReCa i sieci handlowych. Nie można również wykluczyć dalszych zmian w projekcie ustawy na etapie prac w komisjach sejmowych i senackich. Na rynku panuje dezorientacja.

Projekt ustawy przewiduje szereg zmian dla sektora HoReCa, sieci handlowych i zwykłych konsumentów. Ograniczone zostanie wykorzystanie opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia na miejscu lub na wynos, czy też kubki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka. Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, jak również właściciele lokalów gastronomicznych będą zobowiązani do pobierania opłaty produktowej od konsumentów za wprowadzanie wyżej wymienionych produktów do obrotu. Projekt ustawy przewiduje maksymalną stawkę opłaty na poziomie 1 zł za sztukę opakowania. Ponadto, przedsiębiorcy będą mieli obowiązek zapewnienia nabywcom dostępności w sprzedaży alternatywnych opakowań wielokrotnego użytku lub opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne.

Przedsiębiorcy działający w sektorze HoReCa oraz placówki handlowe, w których są̨ oferowane opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego zobowiązani zostaną do prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym. Informacje zawarte w ewidencji trzeba będzie przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Dodatkowo, firmy wprowadzające do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (np. pojemniki na posiłki, pojemniki na napoje o pojemności do 3 litrów czy też kubki na napoje) będą ponosić coroczną opłatę na pokrycie kosztów zbierania odpadów z tych produktów. Opłata będzie kalkulowana jako iloczyn liczby produktów wprowadzonych przez danego przedsiębiorcę do obrotu oraz ustalonej stawki (maksymalnie 0,05 zł za sztukę wprowadzonego do obrotu produktu).

Warto również wspomnieć, że przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu określone produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego będą zobowiązani do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych służących podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Kampanie te powinny informować społeczeństwo, między innymi o (i) szkodliwym wpływie niewłaściwego postepowania z odpadami na środowisko i ludzi, (ii) konieczności prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, (iii) dostępnych systemach ponownego użycia i metodach gospodarowania odpadami, czy tez (iv) dostępnych na rynku alternatywnych produktach jednorazowego lub wielokrotnego użytku. W celu realizacji powyższego obowiązku, przedsiębiorcy będą zobowiązani do przeznaczania w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 0,1% przychodu netto z tytułu wprowadzania do obrotu określonych produktów z tworzywa sztucznego. Alternatywnie, odpowiednia kwota będzie mogła zostać przekazana na rachunek prowadzony przez marszałka województwa. Co istotne, obowiązek finansowania kampanii edukacyjnych nie będzie miał zastosowania, jeżeli wysokość środków skalkulowanych przez danego przedsiębiorcę w oparciu o powyższe założenia nie przekroczy 10 zł w danym roku kalendarzowym.

Nowe przepisy przewidują również, że na niektórych produktach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego pojawią się specjalne oznakowania informujące m.in. o nieodpowiednim sposobie wyrzucania kubków i jego konsekwencjach dla środowiska (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko).

Niezależnie jednak od prognozowanych zmian wspomnianych powyżej, jedną z największych modyfikacji będzie całkowite wycofanie określonych produktów plastikowych z rynku.

Które plastikowe produkty powinny zostanć wycofane z rynku?

Dyrektywa plastikowa wprowadza całkowity zakaz obrotu określonymi produktami jednorazowymi z tworzywa sztucznego, a zatem produktami (w tym opakowaniami), które są w całości lub w części wykonane z tworzywa sztucznego i które nie zostały przeznaczone, zaprojektowane ani wprowadzone do obrotu tak, aby zapewnić ich wielokrotne użycie.

O jakich produktach mowa? Chodzi między innymi o patyczki higieniczne, sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerze, słomki, patyczki mocowane do balonów, pojemniki na żywność wykonane z polistyrenu ekspandowanego (EPS), tj. pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, czy też wykonane z EPS pojemniki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka. Zakazem będzie zatem objęta grupa produktów w sektorze gastronomii, np. popularne „MenuBoxy” styropianowe czy też kubki styropianowe.

Co istotne, nowe przepisy dotyczą produktów wykonanych z tworzywa sztucznego nie tylko w całości, ale również w części, co oznacza, że rozwiązania pośrednie (np. biodegradowalne opakowania z wewnętrzną folią zabezpieczającą) również nie będą mogły być wprowadzane do obrotu, chyba że jest to folia w 100% recyklingowalna (np. folia ze skrobi kukurydzianej i ziemniaczanej).

Nadzór nad prawidłową realizacją powyższych obowiązków będzie należał do Inspekcji Handlowej, która w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu będzie mogła nałożyć na przedsiębiorcę karę administracyjną w wysokości od 10.000 zł do nawet 500.000 zł.

Czy firmy gastronomiczne są już gotowe na np. catering bez styropianu? Jak będzie wyglądać pakowanie jedzenia w dowozie po wejściu nowych przepisów w życie?

Co prawda zmiany wprowadzane przez dyrektywę plastikową są dość rewolucyjne w skali globalnej, jednak część branży HoReCa, jak również niektóre sieci handlowe już wcześniej podjęły działania zmierzające do ograniczenia wykorzystywania plastiku w oferowanych produktach. Wpływ na to ma między innymi wzrost świadomości ekologicznej konsumentów, którzy coraz częściej wybierają opakowania z materiałów biodegradowalnych, rezygnują z wykorzystywania słomek w restauracjach lub przychodzą do kawiarni z własnym kubkiem.

O ile jednak do tej pory stosowanie ekologicznych opakowań było traktowane jako odpowiedz na panującą modę, o tyle nowe przepisy powodują, że już niedługo w wielu firmach z branży HoReCa i spożywczej ekologiczna postawa nie będzie już wyłącznie kwestią wyboru.

Wiele firm już teraz staje przed decyzją, czym zastąpić plastik, a na rynku pojawia się coraz więcej alternatyw. Spotyka się pojemniki w 100 procentach biodegradowalne i kompostowalne, które są wykonane, na przykład z masy celulozowej trzcinowej z produkcji pierwotnej. Plastikowe sztućce zastępowane są ekologicznymi, wykonanymi ze skrobi kukurydzianej, a plastikowe słomki są wycofywane z rynku na rzecz tych papierowych. Jednorazowe reklamówki zastępuje się z kolei torbami papierowymi. Pojawiają się też nowe technologie, jak naczynia jednorazowe z otrąb pszennych, nadające się do stosowania w piekarnikach i kuchenkach mikrofalowych i ulegające pełnej biodegradacji w ciągu jednego miesiąca.

Aby zapewnić zgodność z nowymi przepisami, można posłużyć się również opakowaniami wielokrotnego użytku, np. szklanymi czy metalowymi. Takie rozwiązanie nie zawsze będzie jednak preferowane z logistycznego punktu widzenia, na przykład w przypadku jednorazowej dostawy żywności z lokalu gastronomicznego do klienta. Dodatkowo, pakowanie jedzenia w szklane pojemniki powoduje konieczność dokładnego mycia w wysokiej temperaturze i zużywania dużych ilości wody, co niekoniecznie będzie w duchu ekologii, a przecież temu ma służyć planowana zmiana.

Na jakie opakowania postawi sektor HoReCa oraz sieci handlowe? Na tym etapie ciężko wskazać jedno preferowane rozwiązanie. Zapewne użyteczność poszczególnych opakowań będzie sprawdzana w praktyce, m. in. pod kątem wytrzymałości w transporcie, zapewnienia higieny, łatwości czyszczenia bądź recyklingu. Można spodziewać się, że koszty również nie będą bez znaczenia. Przed firmami i konsumentami okres testów.

 

Franczyza

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz