×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu
Ferie zimowe 2022: Jakie panują obostrzenia i wytyczne?
Ministerstwo podało szczegółowe wytyczne dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.; fot. shutterstock

Ferie zimowe 2022: Jakie panują obostrzenia i wytyczne?

Autor: oprac. Anna Wrona Data: 18 stycznia 2022 05:59 | Aktualizacja: 18 stycznia 2022 07:56

17 stycznia rozpoczęły się ferie. Z zimowego wypoczynku jako pierwsze skorzystają  województwa: kujawsko-pomorskiego, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie oraz wielkopolskie. Ministerstwo podało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Nadal obowiązują obostrzenia.

Kiedy są ferie 2022?

W roku szkolnym 2021/2022 ferie zimowe odbywają się w terminach:

17-30 stycznia 2022 r. - województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

24 stycznia – 6 lutego 2022 r.  - województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

31 stycznia –13 lutego 2022 r. - województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

14-27 lutego 2022 r.  - województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Zob. Ferie 2022: Narty we Włoszech, Niemczech, Austrii, Szwajcarii. Jakie obostrzenia

Obostrzenia w czasie ferii

Podczas ferii nadal obowiązują obostrzenia. 

Restauracje, bary i hotele – max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19)

Kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne – max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19).

W kinach obowiązuje zakaz jedzenia i picia podczas seansów. Zamknięte są kluby i dyskoteki. 

Wyznaczone obostrzenia obowiązują do 31 stycznia 2022 r. Co zmieni się  w lutym? Na pewno ważność paszportu covidowego - w czasie trwania ferii skróci się termin ważności paszportu COVID: od 1 lutego unijny cyfrowy certyfikat COVID będzie ważny już tylko przez 9 miesięcy (270 dni) po szczepieniu podstawowym na Covid-19, a nie jak obecnie przez rok.

Ferie 2022: Warunki zakwaterowania

Dodatkowo na czas ferii Ministerstwo podało szczegółowe wytyczne dla organizatorów wypoczynku. dla dzieci i młodzieży.

1.     Wypoczynek może być organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).

2.     Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, powinny być przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierać strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku.

3.     Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w czasie wypoczynku, przy czym na 1 osobę zakwaterowaną w jednym pokoju musi przypadać co najmniej 3,5 m2 powierzchni noclegowej. 

4.     Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji, w tym w szczególności choroby zakaźnej.

5.     Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi zapewniać  zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami podczas pobytu (min. 1,5m), w tym podczas prowadzenia zajęć.

6.     Dystans od innych osób (min. 1,5m) musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.

7.     Zakwaterowanie uczestników w obiekcie powinno odbywać się na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników z różnych turnusów pomiędzy zmieniającymi się turnusami.

8.     Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.

9.     Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.

10.  Należy zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili w indywidualne środki ochrony osobistej, w tym maseczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk. Organizator wypoczynku ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem oraz maseczki do zakrywanie nosa i ust.

11.  Należy zapewnić stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza.

12.  Należy przygotować regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające aktualną sytuację epidemiologiczną, przepisy prawne ustanawiające ograniczenia, nakazy i zakazy w związku ze stanem epidemii oraz  niniejsze wytyczne.

13.  Należy zaplanować bezpieczny sposób zakwaterowania uczestników wypoczynku według podziału przygotowanego przez organizatora i kierownika wypoczynku na grupy wychowawcze.  

14.  Przed rozpoczęciem wypoczynku należy zorganizować szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19. Jeżeli jest to możliwe, szkolenie mogą prowadzić specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie powinno obejmować obowiązujące regulacje prawne w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze stanem epidemii oraz obowiązujących w poszczególnych obszarach wytycznych..

15.  Należy upewnić się, że pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą oraz dezynfekować.

16.  Należy wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku, w pierwszej kolejności, regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem (w szczególności przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety), ewentualnie dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji rąk (wyłączyć stosowanie środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. roku życia).

17.  Należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki ze  środkiem do dezynfekcji rąk, wraz z instrukcją „Jak skutecznie dezynfekować ręce” przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.

18.  Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników środkiem do dezynfekcji rąk i nie dopuszczać do sytuacji ich braku w dozowniku.

19.  Kierownik wypoczynku wyznacza osobę do regularnego pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się rano i wieczorem za zgodą wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika wypoczynku (honorowane może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku).

Ferie 2022: Wyżywienie

Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywienia powinna zapewniać zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja oraz https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r - GASTRONOMIA s. 7-8

1.     Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.

2.     Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C lub je wyparzać.

3.     Należy stosować bezpieczny sposób przechowywania produktów, , jak również obróbki, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.

4.     W kuchni, w miarę możliwości, należy zwiększyć odległość stanowisk pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

5.     Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie mają objawów infekcji lub innej choroby zakaźnej oraz nie są poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Zob. też. Dzieci na stokach narciarskich. Jakie restrykcje w UE?

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz

komentarze

  • free

    te wszystkie tzw. obostrzenia, segregacja są totalnie bezprawne, totalnie sprzeczne z obowiązującą konstytucją, a cały ten proceder zmuszania ludzi do przyjmowania tych niewiadomego pochodzenia preparatów ma znamiona ludobójstwa...tzw. władza przed niczym się nie cofa, bo już za późno, są na jednokierunkowej prostej, na końcu której jest Norymberga 2, oni to wiedzą, już niedługo osłona globalistów wygaśnie i przyjdzie czas na rozliczenie
  • free

    te wszystkie tzw. obostrzenia, segregacja są totalnie bezprawne, totalnie sprzeczne z obowiązującą konstytucją, a cały ten proceder zmuszania ludzi do przyjmowania tych niewiadomego pochodzenia preparatów ma znamiona ludobójstwa...tzw. władza przed niczym się nie cofa, bo już za późno, są na jednokierunkowej prostej, na końcu której jest Norymberga 2, oni to wiedzą, już niedługo osłona globalistów wygaśnie i przyjdzie czas na rozliczenie