Partnerzy portalu
Galerie handlowe na ostrzu noża z najemcami Galerie handlowe - co z warunkami najmu? fot. shutterstock

Galerie handlowe na ostrzu noża z najemcami

Autor: portalspozywczy.pl Data: 16 czerwca 2021 10:10

Sytuacja pomiędzy korzystającymi a udostępniającymi przestrzeń handlową w galeriach nadal znajdują się na ostrzu noża. ZPPHiU apeluje do senatorów o rozwiązanie, które uporządkuje patologiczne relacje w branży.

ZPPHiU w imieniu najemców powierzchni handlowych w galeriach zwrócił się do polskich parlamentarzystów z prośbą o uchwalenie na senackim etapie prac legislacyjnych poprawki doprecyzowującej treść przepisów w związku z uchyleniem art. 15ze ustawy z  dnia  2  marca  2020  r.  oraz usuwającej potencjalne wątpliwości w zakresie  retroakcji regulacji wprowadzanego art. 15ze1 . Poprawka dotyczy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 403).

Galerie handlowe - co z warunkami najmu?

W ocenie ZPPHiU intencja przepisu art. 15ze uchwalonego w ubiegłym roku była słuszna: potwierdziła to, co wynika wprost z Kodeksu Cywilnego, że w okresie lockdownu czynsz nie jest należny. Rozumiejąc jednocześnie sytuację wynajmujących, zobowiązała najemców do złożenia właścicielom galerii oferty przedłużenia zawartych umów najmu na dotychczasowych warunkach o okres lockdownu i dodatkowo o okres sześciu miesięcy.

Regulacja ta stała się jednak problematyczna, gdyż w trakcie pandemii ogłoszone zostały 4 ogólnopolskie lockdowny, w związku z czym, zgodnie z wykładnią tego przepisu prezentowaną przez galerie handlowe korzystający z lokali położonych w galerach handlowych zobowiązani byliby do przedłużenia umów z galeriami o łącznie 865 dni pomimo, że łączny okres ograniczeń handlu w galeriach wyniósł jednie 145 dni.

Rada Ministrów dostrzegając absurdalność odczytania tych przepisów wbrew intencji ustawodawcy, zaproponowała uchylenie dotychczas obowiązującej regulacji oraz wprowadzenie odpowiednich przepisów przejściowych. Treść poprawki doprecyzowuje rozwiązania zaproponowane w przedłożeniu rządowym i przyjęte przez Sejm RP. Stanowi, że objęte intencją ustawodawcy "cofnięcie oferty" przybiera formę uchylenia się od skutków prawnych oświadczenie woli.

Galerie handlowe - kompromis?

W przekonaniu przedstawicieli ZPPHiU przyjęcie przez Senat RP proponowanego brzmienia art. 7 rzeczonej ustawy będzie sprawiedliwym kompromisem pomiędzy interesami najemców oraz właścicieli galerii handlowych i organiczny potencjalne konflikty prawne, które mogłyby być skutkiem wejścia w życie przepisów w brzemieniu dotychczasowym

- To długo wyczekiwany przez nas moment ostatecznej decyzji, który może zaważyć na kształcie relacji pomiędzy uczestnikami rynku handlowego na wiele przyszłych lat - wyraża nadzieję Zofia Morbiato, Dyrektor Generalna ZPPHiU.

Franczyza

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz