Partnerzy portalu
Gowin: poziom bezrobocia będzie w najbliższych miesiącach zależał od stanu gospodarki Jarosław Gowin, wicepremier

Gowin: poziom bezrobocia będzie w najbliższych miesiącach zależał od stanu gospodarki

Autor: PAP Data: 27 stycznia 2021 15:56

Poziom bezrobocia będzie w najbliższych miesiącach zależał od stanu gospodarki - powiedział w środę wicepremier Jarosław Gowin. Wskazał, że polski rynek pracy zareagował łagodnie na pandemię m.in. dzięki pomocy rządowej i zaangażowaniu urzędów pracy.

"Potrzebna jest większa spójność w powiązaniu procedur dostępu do rynku pracy i pobytu - tutaj zmiany legislacyjne są niezbędne. Pani minister Iwona Michałek już parę dni temu położyła mi na biurku projekt zmian ustawowych; jeszcze go nie zdążyłem przeczytać, ale wiem, że prace trwają" - powiedział wicepremier.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek przyznała, że prace nad zmianami legislacyjnymi dotyczące zatrudnienia cudzoziemców są na wstępnym etapie. "Jesteśmy na wstępnym jeszcze, ale już mocno się rozpędziliśmy - jeśli chodzi o zakres prac nad ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców. Mamy w planie sporo zmian" - przyznała.

Wiceminister przekazała, że są różne koncepcje dotyczące zmian na rynku pracy. "Chcemy w tych nowych naszych rozwiązaniach prawnych stworzyć takie możliwości prawne, żeby każdy klient - pracodawca, przedsiębiorca, pracownik, poszukujący pracy i ten, który chce się przekwalifikować - żeby urząd pracy był miejscem, gdzie znajdzie pomoc" - powiedziała.

Biorąca udział w panelu prezes ZUS Gertruda Uścińska oceniła, że gdyby nie zastosowane instrumenty wsparcia, takie jak zwolnienia ze składek ZUS czy świadczenia postojowe, sytuacja na rynku pracy byłaby dużo grosza, a bezrobocie - wyższe. "Gdyby nie daleko idąca polityka państwa, ten interwencjonizm polegający na dywersyfikacji różnych rozwiązań, także tych realizowanych przez urzędy pracy, BGK, PFR, naprawdę sytuacja faktyczna byłaby zupełnie inna" - stwierdziła.

Podała przy tym dane, z których wynika, że na koniec ub.r. było zarejestrowanych 2,5 mln firm, o 50 tys. więcej niż w lutym przed wybuchem COVID. Wskazała, że choć podczas pandemii firmy były likwidowane, to powstawały też nowe, a ostateczny bilans okazał się dodatni.

Poinformowała również, że na koniec 2020 r. zarejestrowanych było 15,5 mln ubezpieczonych, o prawie 55 tys. więcej niż w lutym 2020 r. Legalnie zatrudnionych cudzoziemców podlegających ubezpieczeniu społecznemu było 728 tys., o 56 tys. więcej niż w lutym.

Uścińska przekazała, że na zwolnienie ze składek, a także dodatkowe świadczenia postojowe i wzrost wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych ZUS wydał 30 mld zł. Wyjaśniła, że koszty zwolnienia przedsiębiorców ze składek i dodatkowe nakłady na świadczenia zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa w wysokości 33,5 mld zł. Ponadto, ZUS otrzymał subwencję z Funduszu Przeciwdziałania COVID na prawie 28,3 mld zł.

27 stycznia 1919 r. marszałek Józef Piłsudski wydał "Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami". Był to pierwszy dokument, który stanowił o tworzeniu państwowych urzędów pośrednictwa pracy. Obecnie publiczne służby zatrudnienia tworzą: organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi.

Franczyza

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz