Partnerzy portalu
IGHP: Co z pozwem zbiorowym gastronomów przeciwko Skarbowi Państwa?
IGHP: Co z pozwem zbiorowym gastronomów przeciwko Skarbowi Państwa? fot. unsplash

IGHP: Co z pozwem zbiorowym gastronomów przeciwko Skarbowi Państwa?

Autor: IGHP Data: 15 września 2022 15:46

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej, organizator Pozwu Zbiorowego Gastronomów Polskich, poinformowała, że nadal na wyznaczenie przez Sąd okręgowy rozprawy w sprawie Pozwu Zbiorowego Nr 1.

3 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w sprawie z powództwa KADORO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przeciwko Skarbowi Państwa - Radzie Ministrów reprezentowanemu przez Prezesa Rady Ministrów, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Zdrowia, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej poinformował o zarządzeniu doręczenia pozwanemu odpisu pozwu i zobowiązaniu go do ustosunkowania się do niego w kwestii dopuszczalności postępowania grupowego w terminie 3 miesięcy pod rygorem zwrotu pisma złożonego po tym terminie. Dotyczy to Pozwu Zbiorowego nr 1.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 4 marca w sprawie Pozwu Zbiorowego branży rozrywkowo – rekreacyjno – sportowej ( złożonego w styczniu 2021 r.) postanowienie o rozpoznawaniu w trybie grupowym pozwu zbiorowego dotyczącego przesądzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez nielegalne (niekonstytucyjne) zakazy i ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią COVID-10 oraz za zaniechanie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Sąd nie zgodził się z argumentacją Skarbu Państwa zmierzającą do uniemożliwienia rozpoznania sprawy w trybie grupowym, przyznając rację stronie powodowej - przedsiębiorcom.

Przedsiębiorcy i Kancelaria odnieśli zatem pierwszy sukces w sprawach pozwów zbiorowych za lockdown’y (pierwszy sukces w ww. branży, ale również w ogóle dot. tego rodzajów pozwów zbiorowych, bowiem jest to pierwsze tego typu rozstrzygnięcie w tych sprawach). Mamy nadzieję, że trend ten zostanie utrzymany przy rozstrzyganiu spraw innych grup przedsiębiorców, w tym branży gastronomicznej.

Postanowienie to potwierdza, że podstawy prawne i faktyczne roszczeń członków branży są na tyle jednolite, że możliwe było zbiorowe pozwanie Skarbu Państwa. Postanowienie to, po jego uprawomocnieniu, otwiera drogę do dalszego, merytorycznego procedowania sprawy. Reprezentującej Skarb Państwa Prokuratorii Generalnej służy prawo do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie.

Informujemy, że w kontekście informacji z 4 marca dotyczącej Pozwu zbiorowego branży rozrywkowo - rekreacyjno - sportowej jesteśmy spokojni co do procedowania naszego Pozwu. Czekamy teraz na wyznaczenie przez Sąd okręgowy rozprawy w sprawie Pozwu Zbiorowego Nr 1, na której Sąd okręgowy również w sprawie naszego Pozwu potwierdzi, że podstawy prawne i faktyczne roszczeń członków branży gastronomicznej są na tyle jednolite, że możliwe jest zbiorowe pozwanie Skarbu Państwa.

IGHP

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał dwa kolejne postanowienia o rozpoznawaniu naszych pozwów zbiorowych w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – analogicznie, jak w przypadku branży rozrywkowo – rekreacyjno – sportowej, o czym wyżej. Wspomniane postanowienia dotyczą branży turystycznej (postanowienie z 27 kwietnia 2022 r.) oraz branży klubów nocnych i dyskotek (postanowienie z 16 maja 2022 r.).

Pozew Zbiorowy Nr 1

Pozew Zbiorowy Nr 1, który został złożony do sądu okręgowego w Warszawie w dniu 8 listopada 2021 r. obejmuje dochodzenie szkód zarówno za okres pierwszych restrykcji, tj. od 13.03.2020 do 18.05.2020. jak i kolejnych, tj. od 24.10.2020 do 27.05.2021. W imieniu wszystkich Restauratorów Powodem jest w sprawie Dorota Rydygier - Restauratorka z Krakowa - właścicielka Restauracji Voila, których reprezentuje Kancelaria Adwokacko – Radcowska DUBOIS i Wspólnicy.

Mimo złożenia Pozwu Zbiorowego Nr 1 w sądzie, w dalszym ciągu można przystąpić do tego Pozwu. Deklaracja przystąpienia do Pozwu zbiorowego znajduje się tutaj: www.pozewzbiorowy.iggp.pl.

Aktualne warunki finansowe przystąpienia do Pozwu uległy jednak zmianie i wynikają z zaktualizowanej Umowy obsługi prawnej.

Żądaniem Pozwu zbiorowego jest ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19. Pozew zbiorowy jest pozwem „o zasadę” – oczekujemy od Sądu rozstrzygnięcia, iż Skarb Państwa powinien zapłacić Firmom odszkodowania. Istnieje również możliwość wypłaty odszkodowania wskutek zawarcia ugody.

Szkoda poszczególnych Członków grupy obejmuje utracone korzyści (utracone zyski) oraz koszty działań dostosowujących przedsiębiorstwo do funkcjonowania w ramach wprowadzonych ograniczeń. Szkoda będzie pomniejszona o koszty stałe oraz uzyskane przychody w ramach działań dostosowujących.
Wszystkie koszty związane z obsługą administracyjno - techniczną Pozwu zbiorowego wzięła na siebie Izba i będzie to finansowane z opłat Uczestników Pozwu.

Minimalna opłata za przystąpienie do Pozwu zbiorowego wyniosła łącznie 1.126 PLN brutto, dla tych Członków IGGP, którzy dochodzą szkody mniejszej niż 100.000 zł

Pozew 2: Aktualny stan postępowania

IGGP proceduje w dalszym ciągu Pozew Zbiorowy Nr 2, który obejmuje dochodzenie szkód TYLKO za okres drugich restrykcji, tj. od 24.10.2020 do 27.05.2021, obejmujący lokale gastronomiczne, które uruchomiły swoją działalność po 13 marca 2020 r..

Aktualnie weryfikujemy Wysokość Szkód jakie ponieśli Uczestnicy tego Pozwu w celu określenia wartości przedmiotu sporu ( wysokości opłaty sądowej). Do 30 września 2022 r. oczekujemy na deklarację KWOTY SZKODY jaką będzie dochodził każdy Uczestnik Pozwu Nr 2.

IGHP

W dalszym ciągu można przystąpić do tego Pozwu Zbiorowego Nr 2.

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz